Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 05.12.2005

На початку засідання Вченої ради, яке відбулося 5 грудня під головуванням ректора університету академіка НАН України М.З.Згуровського, із ювілейними днями народження було поздоровлено декана факультету електроніки професора В.Я.Жуйкова та видатного педагога професора М.В.Білоуса.

За визначні наукові досягнення Почесною грамотою Президії НАН України було нагороджено професора В.Я.Жуйкова, Почесними грамотами МОН України – професорів Т.О.Терещенко та В.М.Співака. Дипломом Вченої ради НТУУ “КПІ” за досягнення в освіті та науці було відзначено професора В.М.Коржа.

Учасників збірної команди студентів КПІ з регбі “Політехнік”, що посіла друге місце у змаганнях першої ліги чемпіонату України, було нагороджено срібними медалями і дипло¬мами Спорткомітету. Грамоти та відзнаки було вручено переможцям щорічного університетського конкурсу на кращу академічну групу. Дипломами 1, 2 та 3-го ступенів відзначено, відповідно, групи УЕ-31 (ФММ), ТЯ-31 (ТЕФ), ЛЕ-31 (ІХФ).

Першим питанням порядку денного було заслухано доповідь директора ММІ професора М.І.Бобиря про стан і напрями розвитку машинобудування в Україні і участь у них механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”. У доповіді присутніх було поінформовано про перспективи галузі на найближчі 10-15 років, пов’язані з автоматизацією виробництва, розвитком нанотехнології, біомеханіки, інформаційного забезпечення конструювання тощо, а також було охарактеризовано широкий спектр напрямів наукової діяльності ММІ, який, за висловом ректора, наслідує традиції могутньої і славної школи механіків КПІ, діяльність якого відповідає світовому розвитку машинобудування, якісній підготовці фахівців механічного профілю.

Завданням кафедрам та факультетам (інститутам) щодо підготовки навчально-методичного забезпечення відповідно до нового Переліку галузей знань, бакалаврських програм (fields of study) та програм професійного спрямування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України було присвячено доповідь першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка. При цьому, як було наголошено в доповіді, метою є вдосконалення якості підготовки фахівців за визначеними 76 напрямами основних галузей знань по Україні. Це потребує розробки нової структури підготовки бакалаврів і магістрів, трансформування діючих кредитів у кредити ECTS, перегляду кількості та змісту навчальних дисциплін для забезпечення якісної природничо-наукової та професійно-практичної підготовки тощо, також було розглянуто новий проект графіка навчального процесу. При обговоренні цього питання у виступі ректора університету М.З.Згуровського було підкреслено, що при вдосконаленні навчального процесу необхідно орієнтуватися на потреби нашого суспільства, які також швидко змінюються, що вимагає змін переліку галузей знань і спеціальностей. А це, в свою чергу, спричиняє зміни в структурі навчальних планів у бік зменшення кількості навчальних дисциплін за рахунок їх укрупнення, переходу до кредитно-модульної системи навчання. “Це програма, яку потрібно буде поступово впроваджувати, але в основі повинні залишатися ті самі фундаментальні знання”, – наголосив в своєму виступі ректор університету наприкінці розгляду обговорюваного питання.

Надалі, за доповіддю проректора з міжнародних зв’язків професора С.І.Сидоренка було заслухано, обговорено та прийнято рішення про створення факультету міжнародних освітніх програм у складі: кафедри мовної підготовки (із секціями російської, української та англійської мов), кафедри фундаментальних дисциплін (математики, фізики, креслення, інформатики) та кафедри природничо-економічних дисциплін (хімії, природознавства, економічної географії, економіки).

За поданням заступника проректора з наукової роботи професора С.О.Воронова було затверджено атестацію докторантів університету 1 та 2-го років навчання та теми докторських дисертацій.

Після заслуховування та обговорення доповіді голови експертно-правової комісії професора Ю.Ф.Зіньковського було прийнято рішення про введення нової номінації щодо присвоєння вітчизняним та іноземним діячам звання “Почесний професор НТУУ “КПІ”. Першою кандидатурою цієї номінації було затверджено декана факультету машинобудування університету Магдебурга (ФРН) професора Гельмута Чеке.

8 грудня під головуванням ректора університету професора М.З.Згуровського відбулося засідання адміністративної ради. За доповіддю проректора з наукової роботи члена-кореспондента НАН України М.Ю.Ільченка та співдоповідями О.П.Цуріна, П.В.Кучернюка, А.Й.Савицького було док¬ладно розглянуто питання про інформаційні ресурси комп’ютерної мережі університету. На сьогодні інформаційною мережею охоплені всі навчальні корпуси та 10 гуртожитків. До основних інформаційних ресурсів відносяться: інформаційний сайт університету, внутрішній інформаційний портал, система безперервного обміну інформацією, системи навчального напряму (“Абітурієнт”, “Деканат”, планування навчального процесу), бібліотечна система тощо. Сайти університету охоплюють 24 навчальних та 7 наукових підрозділів, 6 громадських організацій, 4 гуртожитки, більше 20 сайтів кафедр. Було відзначено, що потік відвідувачів на сайт КПІ досягає 1200 осіб на день. Але сайтів кафедр досі за¬мало, що потребує нагального збільшення їх кількості. За виступом професора С.М.Волошко, було представлено сайт кафедри фізики металів ІФФ (завідувач професор С.І.Сидоренко). Продовження роботи над створенням інформаційних ресурсів, як наголосив у своєму виступі М.З.Згуровський, повинно відбуватися в напрямку відлагодження взаємодії між студентом та викладачем конкретної дисципліни в режимі “Он лайн”, що є невідкладним завданням для навчальних підрозділів. Було запропоновано завершити роботу з розміщення сайтів підрозділів, забезпечити систематичне оновлення інформації на сайтах, надати допомогу керівникам підрозділів для вирішення поставлених завдань.

Роботу адміністративної ради було завершено розглядом питання про взаємодію підрозділів університету з Технополісом “Київська політехніка”.