Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Від теорії до практики в соціальній роботі

18-19 травня на базі факультету соціології відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція “Соціальна робота і сучасність: теорія та практика”. У ній взяли участь понад 200 вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема з Росії, Білорусі, Казахстану, Литви та Канади.

Було обговорено проблеми і перспективи вітчизняного й міжнародного досвіду в соціальній роботі, а фахівці соціальних служб представили вже діючі успішні проекти та інновації.

Пленарне засідання, яке відбулося у залі засідань Вченої ради, відкрив декан факультету соціології д.ф.н., проф. Б.В. Новіков. Далі виступили завідувач кафедри політології, соціології та соціальної роботи д.ф.н., проф. Л.М. Димитрова; заступник декана ФС к.ф.н., проф. І.І. Федорова; д.ф.н., проф. В.В. Ільїна з КНУ ім. Т.Г. Шевченка; керівник міської спеціалізованої служби “Центр психологічної допомоги сім’ї” С.І. Бажеріна та поважна гостя з Самарського державного університету – д.п.н., проф. Л.В. Куриленко.

Цікавою новацією конференції стало проведення круглого столу на тему “Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі – сучасний стан, проблеми та перспективи” і двох майстер-класів: “Інноваційна психологія в соціальній роботі”, який очолив президент Української академії тренінгу В.В.Зеленін, та “Підготовка соціальних працівників: практичний аспект” під керівництвом А.М.Вдовиченко. Приклади реального втілення знань та навичок в практику соціальної роботи були високо оцінені слухачами. Учасникам сподобалась така форма роботи. Слід відзначити, що професія соціального працівника стає визнаною та висококваліфікованою діяльністю, на суспільній арені сьогодні з’являються дійсно енергійні люди – вони шукають спонсорів, отримують гранти, впевнено та відповідально торують шлях соціального розвитку. І головне – можуть розказати про свій нелегкий досвід!

Наступного дня працювали секції за такими напрямами: інноваційні підходи в соціальній роботі, актуальні завдання сучасної соціальної роботи з проблемними групами у суспільстві, підготовка соціального працівника в контексті Болонського процесу, взаємодія державних та недержавних структур в соціальній роботі. Аудиторії були переповненими – це свідчить про великий науковий інтерес до теоретичних та практичних проблем у галузі соціальної роботи. Такі зустрічі сприяють налагодженню професійних контактів, обміну ідеями, пошуку нових можливостей та сфер діяльності. За матеріалами доповідей було видано збірку тез, яку могли придбати всі бажаючі.

Відомо, що навесні квітучий Київ нікого не залишає байдужим. Тож, щоб закріпити приємне враження від зустрічі та продовжити ділове спілкування, викладачі кафедри політології, соціології та соціальної роботи організували екскурсію містом. Господарі й гості залюбки поєднали приємне з корисним – продовжили обговорення актуальних проблем соціальної роботи в неофіційній обстановці. Підсумовуючи, можна сказати, що конференція досягла своєї мети, стала важливим та, сподіваємось, закономірним явищем у житті нашого університету.