Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Українське відділення Міжнародного центру даних у КПІ

У березні 2005 р. Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА) НТУУ “КПІ” виступив з ініціативою про створення на базі ІПСА Українського відділення Міжнародного центру даних “Б” з фізики твердої Землі (УВ МЦД). На цю наукову організацію передбачалось покласти функцію головного центру в Україні зі здійснення, накопичення, збереження та обробки глобальних даних, які будуть надаватися світовою мережею МЦД, а з української сторони поповнюватимуться за такими напрямками: фізика твердої Землі; сонячно-земна фізика; гідрологія; економічна географія; енергетична безпека; технології інформаційного суспільства та ін. Ініціатива ІПСА була підтримана НАН України та МОН України.

Враховуючи те, що Міжнародний центр даних “Б” з фізики Землі в Москві діє з 1957 р. як структура Геофізичного центру РАН і функціонує під керівництвом Геофізичного комітету Російської Федерації, який є частиною Всесвітніх центрів даних Міжнародної Наукової Ради (ICSU), участь у цій фундації, безумовно, є корисною для науки України в цілому.

МЦД має великі архівні масиви даних по сейсмології, гравіметрії, геомагнетизму, геотермії, сучасним рухам морської геології, геофізики, топографії тощо, і забезпечення доступу до такого великого інформаційного і реформативного блоку – неоцінима можливість для українських користувачів.

Обмін думками між представниками НАН України, Міністерства освіти і науки України та Геофізичного центру РАН щодо доцільності роз¬ши-рення співпраці вчених у галузі збирання, обміну, використання даних стало підставою для укладання Договору про партнерство, співробітниц¬тво й науковий обмін між Інститу¬том прикладного системного аналізу НТУУ “КПІ”, з однієї сторони, і Геофізичним центром Російської академії наук, з іншої сторони, предметом якого є створення Українського відділення Міжнародного центру даних “Б” Геофізичного центру РАН з використанням у своїй роботі суперкомп’ютера, що створюється в ІПСА на основі 128 процесорів з об’ємом пам’яті 2 терабайти і діє на базі національної мережі URAN.

17 травня у церемонії підписання угоди взяли участь представники Національної академії України, Міністерства освіти і науки України, представники МЗС України і Посольства Російської Федерації в Україні, депутати Верховної Ради України, керівники академічних і навчальних закладів, представники освітянської і наукової спільноти, зокрема, академіки В.І.Лялько та Я.С.Яцків, директор Інституту геофізики НАН України В.І.Старостенко, народний депутат М.К.Родіонов, зав. кафедри САПР професор А.І.Петренко, директор Геофізичного центру РАН академік РАН О.Д.Гвішіані, директор кластеру інститутів наук про Землю академік РАН О.О.Гліко.

Вітаючи гостей, ректор університету М.З.Згуровський, зокрема, зауважив, що поширення проекту Міжнародного центру даних на території України дозволить нашій країні долучитися до інформації про Землю, накопиченої міжнародним науковим співтовариством упродовж півстоліття, стати її користувачами та постачальниками. Для МОН та НАН України це важливий крок до світової, європейської інтеграції.

У слові-відповіді академік О.К.Гвішіані згадав про давні тісні зв’язки академічних інститутів НАН України та РАН. Він зазначив, що КПІ робить значний внесок у розвиток міжнародної діяльності України для входження країни в міжнародну наукову спільноту.

Його доповнив академік О.О.Гліко: “КПІ взяв на себе складну місію створення і розвитку регіонального центру даних”. За значний внесок академіка М.З.Згуровського в розвиток інформатики та геоінформатики його було нагороджено ювілейною медаллю РАН, яку і вручив Олег Олександрович.

Інформаційний портал Українського відділення Міжнародного центру даних презентувала к.т.н. М.Дідковська, співробітник ІПСА. Було розглянуто основні сегменти порталу, напрями, за якими будуть накопичуватися дані, каталоги та пошукові системи.

Українські науковці цікавилися у російських колег можливостями доступу до космічних знімків та іншої необхідної в роботі інформації, якою володіє РФ, а також окреслили першочергові спільні заходи.

Після підписання договору сторони висловили впевненість, що новостворене відділення-філія має всі можливості, щоб незабаром перерости в регіональне відділення й успішно представляти Україну в міжнародному науковому товаристві.