Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Повідомлення про журнал Innovative Biosystems & Bioengineering

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 р. №1188 журнал “Innovative Biosystems & Bioengineering” визнано фаховим із спеціальності 227 – Фізична терапія, ерготерапія.

Загалом журнал включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями:
091 Біологія;
102 Хімія;
104 Фізика та астрономія;
105 Прикладна фізика та наноматеріали;
113 Прикладна математика;
122 Комп’ютерні науки;
133 Галузеве машинобудування;
161 Хімічні технології та інженерія;
162 Біотехнології та біоінженерія;
163 Біомедична інженерія;
181 Харчові технології;
222 Медицина;
224 Технології медичної діагностики та лікування;
227 Фізична терапія, ерготерапія.

Більш детальна інформація на сайті видання: http://ibb.kpi.ua/