Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вітаємо лауреатів Премії Президента України для молодих вчених

Вітаємо завідувача кафедри проф. Олександра Галкіна та старшого викладача кафедри к.т.н. Тетяну Луценко із присудженням премії Президента України для молодих вчених 2020 року за роботу «Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики».

Відповідний Указ Президента України опубліковано 29 грудня 2020 року

Результати своїх наукових досліджень наші викладачі успішно використовують при викладанні наступних дисциплін: «Клітинна, тканинна та біофармацевтична інженерія», «Біотехнологія та біоінженерія», «Основи трансляційної медицини, регенеративної та біофармацевтичної інженерії», «Технології біомедичних продуктів»

29 грудня 2020