Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Увага! ПОДОВЖЕНО терміни проведення першого календарного контролю осіннього семестру 2022/2023!

🔸 Зважаючи на несприятливу ситуацію в енергетичній сфері України, часті та тривалі вимикання електроенергії в різних регіонах, що ускладнили процес проведення навчальних занять в синхронному режимі та контрольних заходів з дисциплін, проведення та виставлення результатів першого календарного контролю (КК) осіннього семестру 2022/2023подовжено на один тиждень до 05.11.2022.

📌 Нагадуємо, КК виставляється за результатами, отриманими під час поточного навчання: студенти отримують певні види завдань, виконують їх і отримують бали, які додаються до вже наявних, згідно з рейтинговою системоюоцінювання (РСО). Результати КК заносяться екзаменатором у модуль «Календарний контроль» Електронного кампусу.
📋 Що потрібно, щоб отримати позитивний результат по КК, чи можна виправити результати КК, що таке «НВ», «А», «НА» та відповіді на інші запитання читайте тут.

🦸#ДляВиклдачів:
• Результати календарного контролю виставляються на підставі результатів, отриманих студентами 2-4 курсу протягом 8 тижнів навчання, 1 курсу бакалаврату – протягом 6 тижнів навчання, 1 курсу магістратури – протягом 4 тижнів навчання. Підвищувати поріг отримання позитивного результату та обсяг робіт, які мали бути виконані для цього, у зв’язку з подовженням термінів проведення контролю не рекомендується.
• Також, просимо вас звернути особливу увагу на звернення студентів щодо фактів відсутності у них електроенергії в період написання контрольних робіт, проведення он-лайн захистів/здачі лабораторних робіт, та фіксувати дані звернення для їх врахування в подальшому при підведенні підсумків календарного та семестрового контролів; вирішенні питань щодо допуску до ліквідації академічної заборгованості; наданні індивідуальних графіків навчання та академічних відпусток; вирішенні питання повторного вивчення дисциплін (освітніх компонентів) в повному обсязі або їх окремих складових.
• Рекомендуємо НПП кафедр провести додаткові контрольні заходи (можливо, в асинхронному режимі) для тих студентів, у яких було відсутнє електропостачання в період проведення контрольних заходів в синхронному режимі. Перенесення занять чи контрольних заходів (внесення змін в розклад) допускається в межах робочого часу Університету, передбаченого Правилами внутрішнього розпорядку.
• Нагадуємо про рекомендацію НПП працювати з платформами дистанційного навчання та проводити запис занять, що проводяться в синхронному режимі, для надання можливості студентам, які з технічних причин не можуть доєднатися до них, здійснювати перегляд матеріалу лекційних та практичних занять в зручний для них час.

🕓 Коли: перший КК 17 жовтня − 05 листопада 2022
📍Де: згідно розкладу

💭 ДНВР на фейсбук | телеграм. З питаннями сюди. Успіхів!

26/10/2022