Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії у 2019 році проводить набір на перший (бакалаврський) рівень підготовки на основі повної загальної середньої освіти
за спеціальністю 
163 – Біомедична інженерія, освітньою програмою (спеціалізацією) «Регенеративна і біофармацевтична інженерія»

Підготовка фахівців з інженерних та технологічних основ трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі природничих наук в практику охорони здоров’я. Регенеративна медицина працює з відновленням ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії. Біофармацевтична інженерія – міждисциплінарна науково-технічна галузь, спрямована на розробку і отримання лікувальних, профілактичних і діагностичних продуктів (препаратів) біологічного походження. Фахівці цього профілю знаходять професійну реалізацію на фармацевтичних та біофармацевтичних підприємствах, у лікувально-профілактичних установах, органах із сертифікації та оцінки відповідності, науково-дослідних інститутах, представництвах іноземних компаній, що спеціалізуються на фармацевтичній продукції, медичних виробах та біомедичних технологіях.

У 2020 році приймаються результати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з іноземної мови, результати якої приймаються із сертифікатів ЗНО 2018, 2019 та 2020 років.

Сертифікати ЗНО та вагові коефіцієнти:

Назва конкурсного предметуВагові коефіцієнтиМінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
1.Українська мова та література0,23

                125

2.Біологія0,4
3.Математика або іноземна мова, або фізика0,35

Середній бал свідоцтва про повну середню освіту не враховується.

Сертифікат про закінчення факультету довузівської підготовки враховується з коефіцієнтом 0,02.

На заяви подані з 1 та 2 пріоритетом поширюється галузевий коефіцієнт 1,02 від загального конкурсного балу.

Сільський коефіцієнт враховується для осіб, які зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та складає 1,05 від загального конкурсного балу.

З урахуванням усіх коефіцієнтів, якщо конкурсний бал перевищує 200, то його приймають рівним 200.

 

Етапи вступної кампанії 2020 року

Увага: у зв’язку з карантином в етапах вступної кампанії та розкладі роботи плануються зміни. Слідкуйте за нашими новинами!

Етапи вступної кампанії
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 серпня
00000000000
Початок прийому заяв та документів13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО*22 серпня,
18-00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення**до 12-00
27 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення**до 18-00
31 серпня
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб***

до 
10 вересня

Терміни
зарахування
вступників**
за державним замовленням05 вересня
за кошти фізичних та юридичних осіб***

не пізніше
14 вересня

* о 18.00 16 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18.00 22 серпня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня;

вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 12 серпня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень). У період з 17 по 22 серпня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, вступних іспитів, їх організація та проведення визначаються відповідно до законодавства;

співбесіди проводяться 17 серпня;

**оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди,з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням,здійснюється не пізніше 12.00 години 20 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 22 серпня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 години 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня;

***в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Вартість навчання у 2020/2021 н.р. на Першому (бакалаврському) рівні вищої освіти становитиме 22 400 грн/рік

Корисні посилання:

Більш детальну інформацію, про особливості вступної кампанії, можна дізнатися за телефоном гарячої лінії ФБМІ:

+38050-953-84-03
Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів):
кімната 157-2 корпус 16 (5 поверх)