Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії у 2022 році проводить набір на перший (бакалаврський) рівень підготовки на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 163 – Біомедична інженеріяосвітньою програмою (спеціалізацією) «Регенеративна і біофармацевтична інженерія»

Підготовка фахівців з інженерних та технологічних основ трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі природничих наук в практику охорони здоров’я. Регенеративна медицина працює з відновленням ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії. Біофармацевтична інженерія – міждисциплінарна науково-технічна галузь, спрямована на розробку і отримання лікувальних, профілактичних і діагностичних продуктів (препаратів) біологічного походження. Фахівці цього профілю знаходять професійну реалізацію на фармацевтичних та біофармацевтичних підприємствах, у лікувально-профілактичних установах, органах із сертифікації та оцінки відповідності, науково-дослідних інститутах, представництвах іноземних компаній, що спеціалізуються на фармацевтичній продукції, медичних виробах та біомедичних технологіях.

У 2021 році приймаються результати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Сертифікати ЗНО та вагові коефіцієнти:

Назва конкурсного предмету Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
1. Українська мова 0,3                 125
2. Біологія 0,45
3. Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Математика, або Географія, або Історія України 0,25

Середній бал свідоцтва про повну середню освіту не враховується.

Сільський коефіцієнт враховується для осіб, які зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та складає 1,02 від загального конкурсного балу.

З урахуванням усіх коефіцієнтів, якщо конкурсний бал перевищує 200, то його приймають рівним 200.

Свій конкурсний бал можна розрахувати використовуючи наш калькулятор:  https://pk.kpi.ua/calculator/

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заяви подаються виключно в електронному вигляді, окрім категорій зазначених в пункті 5.1. Правил прийому

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2021 року,
18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня 23 липня 2021 року,
18-00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12-00
28 липня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00
02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00
12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше
09 серпня 2021 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
17 серпня 2021 року

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Корисні посилання:

Більш детальну інформацію, про особливості вступної кампанії, можна дізнатися за телефоном гарячої лінії ФБМІ:

+380-50-953-84-03
Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів):
кімната 157-2 корпус 16 (5 поверх)