Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Бесараб Олександр Борисович

Завідувач кафедри трансляційної медичної біоінженерії, кандидат технічних наук, доцент.

Бесараб О.Б. є фахівцем із систем прийняття рішень на базі нечіткої логіки.

Має дві вищі освіти: магістр електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») та магістр біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Член редакційної ради науковго рецензованого фахового журналу категорії А: «Innovative Biosystems and Bioengineering» (Scopus Q3); Член редакційної колегії науковго рецензованого фахового журналу категорії Б: «Біомедична інженерія і технологія».

Член громадських організацій: «Українське біохімічне товариство» та «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».

Кількість наукових праць: понад 50.

Антикорупційне навчання: «Основи антикорупції для всіх і кожного»

Профілі на ресурсах: OrcidScopusWoSGoogle ScholarIntellect

E-mail: besarab@lll.kpi.ua