Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Обговорення проектів освітніх програм

Громадське обговорення ОПП магістр

На громадське обговорення виноситься версія №2 освітньо-професійної програми «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Пояснювальна записка до проекту освітньо-професійної програми. Просимо науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, представників роботодавців та фахівців, що працюють у галузі біомедичної інженерії та медичної біотехнології висловити свої думки щодо проекту ОПП. Громадське обговорення триває 1 місяць. 05/03/2020  

Громадське обговорення ОНП Прикладна біологія

Пропонуємо до громадського обговорення проект освітньої програми «Прикладна біологія» / “Applied biology” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальність: 091 Біологія галузі знань: 09 Біологія кваліфікація: Доктор філософії з біології Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати на tmb@kpi.ua Громадське обговорення триває 1 місяць 06/01/2020