Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчальні дисципліни ОПП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Перший курс
1.1. Вища математика-1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз
1.2. Вища математика-2. Інтегральне числення функцій дійсної змінної
1.3. Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика. Електрика та магнетизм
1.4. Інженерна та комп’ютерна графіка
1.5. Основи інформатики
1.6. Українська мова за професійним спрямуванням
1.7. Історія науки і техніки
1.8. Основи здорового способу життя
1.9. Іноземна мова-1. Практичний курс іноземної мови І
1.10. Вступ до фаху
1.11. Біохімія-1. Біоорганічна хімія
1.12. Біохімія-2. Біохімія
1.13. Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія
1.14. Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини

Другий курс
2.1. Вища математика-3. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної.
2.2. Фізика-2. Оптика. Квантова фізика.
2.3. Іноземна мова-2. Практичний курс іноземної мови ІІ
2.4. Вступ до філософії
2.5. Екологічний менеджмент
2.6. Біофізика
2.7. Електротехніка та електронні прилади-1. Електротехніка та електроніка
2.8. Матервілознавство та конструкційні матеріали
2.9. Прикладна біохімія та біоматеріали-1. Аналітична біохімія та інструментальні методи аналізу
2.10. Прикладна біохімія та біоматеріали-2. Біоматеріали та біосумісність
2.11. Основи мікробіології та вірусології
2.12. Основи цитології та генетики
2.13. Основи біотехнології та біоінженерії-1. Теоретичні основи біотехнології

Третій курс
3.1. Іноземна мова професійного спрямування -1. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
3.2. Підприємницьке право
3.3. Електротехніка та електронні прилади-2. Аналогова схемотехніка
3.4. Цифрова схемотехніка
3.5. Цитологія, генетика та молекулярна біологія – 2. Молекулярна біологія та генетична інженерія
3.6. Основи біотехнології та біоінженерії-1. Теоретичні основи біотехнології
3.7. Основи біотехнології та біоінженерії-2. Процеси та апарати біохімічних виробництв
3.8. Інформаційні технолонії в біомедичній інженерії