Працевлаштування

Випускники кафедри трансляційної медичної біоінженерії підготовлені для вирішення актуальних задач на підприємствах, організаціях та установах, що займаються: 

     1) розробкою, випробуванням, виготовленням, дистрибуцією, сервісом продукції у сфері охорони здоров’я, що містить або виготовлена за участю біологічних агентів, а саме: біофармацевтичні продукти (препарати) та медичні вироби терапевтичного, профілактичного чи діагностичного призначення; 

     2) розробкою та застосуванням біомедичних технологій, що спрямовані на відновлення уражених або пошкоджених тканин (за допомогою методів клітинної терапії).

 

Освітня програма забезпечує готовність випускників до проведення науково-дослідної, технологічної, проектної та організаційно-управлінської діяльності.

Серед провідних установ та компаній України, які потребують фахівців із регенеративної і біофармацевтичної інженерії, можна назвати:

Виробничі підприємства – Фармацевтичний завод «Біофарма»ФармакНауково-виробнича компанія «Діапроф-Мед»Хема тощо.

Лікувально-профілактичні установи – Медична компанія ilayaІнститут клітинної терапіїАкушерсько-гінекологічна клініка ISIDAГемафонд тощо.

Органи із сертифікації та оцінки відповідності – Український медичний центр сертифікаціїУкрМедСертДержавний навчальний центр з належної виробничої/дистриб’ютерської практики (GMP/GDP Центр)Укрметртестстандарт тощо.

Науково-дослідні установи: Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України тощо.

Представництва іноземних компаній, що спеціалізуються на фармацевтичній продукції, медичних виробах та біомедичних технологіях, – Merck & Co., Inc., Pfizer, Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. тощо.