Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія

 

НПП, що забезпечують викладання

Доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії

Беспалова Олена Ярославівна

Контактні телефони, електрона пошта, посилання на соціальні мережі НПП та режими роботи

Профіль викладача: http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/bespalovaua/

Електрона пошта:

o.bespalova@kpi.ua

Тел. (095) 846 – 96 – 65 (Viber, Telegram)

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою навчальної дисципліни є  формування у студентів  теоретичних знань та набуття практичних умінь та навичок використання фахової медичної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Основне завдання полягає у формуванні професійно-термінологічної компетентності студентів, сфокусованої на вивченні  медичної терміносистеми.

 

Форми та технології навчання

Дистанційна форма навчання в Zoom:

ідентифікатор конференції  634 701 7957,

код доступу 2Nir7g;

Матеріали лекцій  та завдання до практичних занять розміщуються на Платформі дистанційного навчання “Сікорський”, де й відбувається поточний контроль.

В Телеграм створено групу, де студенти можуть отримати додаткову консультацію.

Інформація про он-лайн заняття розміщується та оновлюється у т.ч. на сайті кафедри http://bi.fbmi.kpi.ua/

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

 Всі навчально-методичні матеріали розміщено на Платформі дистанційного навчання “Сікорський” https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2198

Силабус додатково розміщено на сайті кафедри http://bi.fbmi.kpi.ua/

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Платформа Moodle:

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2198