Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Напрямок кафедри – інженерні та технологічні основи трансляційної медицини – сучасної галузі, що забезпечує швидке впровадження (трансляцію) фундаментальних відкриттів в галузі природничих наук в практику охорони здоров’я.

Регенеративна медицина має на меті відновлення ураженої хворобою або пошкодженої (травмованої) тканини за допомогою методів клітинної терапії.

Біофармацевтична інженерія – міждисциплінарна науково-технічна галузь, спрямована на розробку і отримання лікувальних, профілактичних і діагностичних продуктів (препаратів) біологічного походження (вакцини, кров та її компоненти, алергени, генні терапевтичні конструкції, тканини, рекомбінантні білки, живі клітини для клітинної терапії тощо).

Кафедра готує бакалаврів і магістрів, а також докторів філософії за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія (спеціалізація «Регенеративна і біофармацевтична інженерія»).

Навчальний процес та наукові розробки забезпечують висококваліфіковані співробітники, у тому числі 6 осіб професорсько-викладацького складу (один професор, три доценти, старший викладач та асистент).

Освітня програма містить широкий спектр дисциплін, які є необхідними для розробки та впровадження сучасних біомедичних технологій та які формують у студентів наступні компетентності:

  • Розуміння, вміння аналізувати та управляти біологічними процесами (біологічні дисципліни).
  • Розуміння суті патологічних та фізіологічних процесів в організмі людини чи тварин (медичні дисципліни).
  • Розуміння, вміння організовувати та управляти технологічними процесами за участю біологічних об’єктів (технологічні дисципліни).
  • Вміння створювати та обирати інженерно-апаратурне оформлення технологій, у т.ч. із використанням програмного забезпечення (інженерні дисципліни).
  • Вміння створювати та впроваджувати технологічні та інженерні рішення з урахуванням правових вимог щодо якості, безпечності та ефективності біопродуктів та технологій, а також правил біоетики та біобезпеки (нормативно-регуляторні дисципліни).

Кафедру трансляційної медичної біоінженерії створено у 2018 році.