Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Дисципліни рівня магістр

 
Згідно навчального плану студенти – здобувачі освітнього рівня «магістр», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Регенеративна і біофармацевтична інженерія» вивчають такі дисципліни:
Назва дисципліни Кількість кредитів
Інтелектуальна власність та патентознавство 3
Основи наукових досліджень 2
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 2
Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку 2
Практикум з іншомовного професійного спілкування 3
Навчальна дисципліна з менеджменту 3
Переддипломна практика 14
Робота над магістерською дисертацією 16
Клітинна, тканинна та біофармацевтична інженерія 9,5
Належна інженерна практика у біомедичній інженерії, біофармації та медичній біотехнології 7
Теорія та практика біомедичного експерименту 4
Біобезпека, біозахист та біоетика 3
Навчальна дисципліна з структурної біології та біомолекулярної інженерії 8
Навчальна дисципліна з біомолекулярної електроніки 3,5
Навчальна дисципліна з стандартизації, сертифікації та забезпечення якості у біомедичній інженерії та біофармації 4,5
Навчальна дисципліна із застосування інформаційних технологій для вирішення задач біомедичної інженерії 4,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ 90