Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Поєдинок Наталія Леонідівна

Доцент, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

 

Біографія

Народилася 1 квітня 1956 року в місті Ногінськ Московської області, Росія.

30.06.1978 року закінчила Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Ботаніка».

У 1982 році здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

Доктор біологічних наук за спеціальністю «Біотехнологія» від 2015 року.

 

 Стаж наукової та науково-педагогічної роботи:

Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, молодший науковий співробітник кафедри мікробіології.
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, аспірантура кафедри нижчих рослин.
Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, науковий співробітник.
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, старший науковий співробітник.
Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи МОН України, старший науковий співробітник.

Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України, старший науковий співробітник.

Національний фонд досліджень України, начальник управління.

 

Галузь наукових інтересів:

1. Молекулярна біотехнологія та генетична інженерія
2. Біопрепарати
3. Медична мікологія

 

 Перелік наукових праць за останні роки

1. Поєдинок Н.Л., Трухоновец В.В., Щерба В.В. Биохимический составплодовых тел Ganoderma lipsiense (batsch) g. f. atk. и влияние лазерного облучения на вегетативный рост и плодообразование трутовика плоского в условиях искусственной культуры // Проблемы лесоведения и лесоводства. Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. – Выпуск 76. – 2016. – С. 66-76.

2. Andrei Tugay, Oksana Mykchaylova, Anatoly Negriyko. Prospects for Using Low-intensity Ionizing and Laser Radiation to Enhance the Melanin Biosynthesis with Fungi The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). – P. 66-67.

3. Oksana Mykchaylova, Anatoly Negriyko. Low-intensity Laser Radiation in Biotechnology Cultivation of Culinary-medicinal Mushrooms. The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). — P. 65-66.

4. Михайлова О.Б., Ходаковский В.М., ДудкаИ.А. Влияние на ростовую активность посевного материала культивируемых макромицетов низкоинтенсивного лазерного излучения // Мікробіологія и біотехнологія – 2015. – Т. 29. — № 1. – С. 77-86.

5. Mykhailova O.B., NegriykoA.M. Effects of Light Wave length sand Coherenceon Basidiospores Germination. J. Microbiol. Biotech. Food Sci. – 2015. – V. 4. — N 4. – P. 352-357.

6. Поєдинок Н.Л., Михайлова О.Б., Бісько Н.А. Патент на винахід № 102450 Спосіб одержання біомаси та білка харчового призначення зморшка конічного (Morchella conica). Державна служба інтелектуальної власності України, 10.07.2013.

 

Профілі на ресурсах: OrcidScopusGoogle Scholar

E-mail: poyedinok-fbmilll.kpi.ua