Попередні версії освітніх програм

Освітньо-професійна програма «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Версія № 1, 2019 рік;
Версія № 2, 2020 рік.

Освітньо-професійна програма «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Версія № 1, 2019 рік;
Версія № 2, 2020 рік.

Освітньо-наукова програма «Прикладна біологія» третього (PhD) рівня вищої освіти

Версія № 1, 2018 рік;
Версія № 2, 2020 рік.