Результати обговорення проектів освітніх програм

Освітньо-професійної програми «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійої програми «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Проект 2021 року