Наукова школа кафедри – Розробка та випробування біофармацевтичних препаратів лікувального, профілактичного та діагностичного призначення

В рамках загальної наукової тематики співробітниками кафедри проводяться дослідження за двома принциповими напрямками.

1. Розробка та випробування препаратів (продуктів) біотехнологічного походження з імуномодулюючими, регенеративними та нутрицевтичними властивостям, а також організація їх виробництва.

Проект 1 – Розробка складу та технології отримання, а також біологічної та фармакологічної активності препаратів на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини (рІЛ-7). Аналогів таких препаратів на ринку України не існує. Наразі у декількох країнах Світу використовуються такі препарати для лікування орфанних (рідкісних) захворювань. Утім широке застосування рІЛ-7 ще не дозволено: у США та країнах Європейського Союзу тривають клінічні випробування, які покликані підтвердити ефективність таких препаратів для лікування інфекційних, онкологічних та аутоімунних захворювань.

Проект 2 – Дослідження технології одержання і використання стромально-васкулятрной фракції (СВФ) жирової тканини в клінічній медицині. СВФ як джерело стовбурових клітин є перспективною для використання в регенеративній медицині. Однак існують різні способи отримання СФВ, різні схеми застосування пацієнтам з різними патологіями.

2. Розробка, біоаналітична та технологічна стандартизація медичних виробів для серологічної діагностики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Проект – Розробка та стандартизація імуноферментних наборів для діагностики інфекційних захворювань, виявлення онокомаркерів та визначення стану гуморального імунітету. В рамках даного проекту проводяться науково-технічні роботи із отримання та вивчення властивостей біологічних компонентів імуноферментних наборів, а саме: моноклональних антитіл, рекомбінантних білків, кон’югантів біомолекул. На основі біокомпонентів проводиться розробка імуноферментних наборів різного призначення, наприклад: для виявлення антитіл до збудника урогенітального хламідіозу, для визначення рівня імуноглобулінів різних класів, простат-специфічного антигену.