Наукова школа кафедри – Розробка та випробування біофармацевтичних продуктів та технологій лікувального, профілактичного та діагностичного призначення

В рамках загальної наукової тематики співробітниками кафедри проводяться дослідження за трьома принциповими напрямками.

1. Розробка та випробування препаратів (продуктів) біологічного та біотехнологічного походження з імуномодулюючими, противірусними, регенеративними та нутрицевтичними властивостям, а також організація їх виробництва.

Проект 1 – Розробка складу та технології отримання, а також біологічної та фармакологічної активності препаратів на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини (рІЛ-7). Аналогів таких препаратів на ринку України не існує. Наразі у декількох країнах Світу використовуються такі препарати для лікування орфанних (рідкісних) захворювань. Утім широке застосування рІЛ-7 ще не дозволено: у США та країнах Європейського Союзу тривають клінічні випробування, які покликані підтвердити ефективність таких препаратів для лікування інфекційних, онкологічних та аутоімунних захворювань.

Проект 2 – Дослідження технології одержання і використання стромально-васкулятрной фракції (СВФ) жирової тканини в клінічній медицині. СВФ як джерело стовбурових клітин є перспективною для використання в регенеративній медицині. Однак існують різні способи отримання СФВ, різні схеми застосування пацієнтам з різними патологіями.

Проєкт 3 – Дослідження ефективності та безпечності застосування нових фітохімічних та бактерійних препаратів для лікування коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій. Проєкт реалізується спільно із Державною установою “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України” за підтримки Національного фонду досліджень України (грант №2020.01/0226 на 2020-21 роки).

2. Розробка, біоаналітична та технологічна стандартизація медичних виробів для серологічної діагностики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Проект – Розробка та стандартизація імуноферментних наборів для діагностики інфекційних захворювань, виявлення онокомаркерів та визначення стану гуморального імунітету. В рамках даного проекту проводяться науково-технічні роботи із отримання та вивчення властивостей біологічних компонентів імуноферментних наборів, а саме: моноклональних антитіл, рекомбінантних білків, кон’югантів біомолекул. На основі біокомпонентів проводиться розробка імуноферментних наборів різного призначення, наприклад: для виявлення антитіл до збудника урогенітального хламідіозу, для визначення рівня імуноглобулінів різних класів, простат-специфічного антигену.

3. Розробка та впровадження концепції підготовки фахівців та підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту.

Відповідний проєкт реалізується спільно із кафедрою біобезпеки та здоров’я людини КПІ ім. Ігоря Сікорського за підтримки Національного фонду досліджень України (грант №2020.01/0464 на 2020-21 роки).