Вступ до аспірантури

У 2021 році оголошується набір до аспірантури (денна форма навчання) за спеціальностями:
091 Біологія, Освітня програма “Прикладна біологія”  
163 Біомедична інженерія, Освітня програма “Біомедична інженерія”

Умови вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році – див. сайт Відділу аспірантури та докторантури.

Програма основного та Додаткового іспиту для вступу до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія
Програма основного та Додаткового іспиту для вступу до аспірантури за спеціальністю 163 Біомедична інженерія

Теми дисертаційних робіт, що пропонуються для вступників на освітні програми рівня доктор філософії у 2021 році:
1) Розробка засобів для імуноферментного визначення простат-спеціфічного антигену (науковий керівник: д.б.н., проф. Галкін О.Ю.).
2) Дослідження молекулярних механізмів противірусної активності речовин рослинного походження (науковий керівник: д.б.н., проф. Галкін О.Ю.).