Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вступ до аспірантури

У 2022 році оголошується набір до аспірантури (денна форма навчання) за спеціальностями:
091 Біологія, Освітня програма “Прикладна біологія”  
163 Біомедична інженерія, Освітня програма “Біомедична інженерія”

Умови вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році – див. сайт Відділу аспірантури та докторантури.

Програма основного та Додаткового іспиту для вступу до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія
Програма основного та Додаткового іспиту для вступу до аспірантури за спеціальністю 163 Біомедична інженерія

Теми дисертаційних робіт, що пропонуються для вступників на освітні програми рівня доктор філософії у 2022 році:
1) Біотехнологічні основи розробки засобів для імуноферментного визначення простат-спеціфічного антигену (спеціальність 091 Біологія) (науковий керівник: д.б.н., проф. Галкін О.Ю.).
2) Науково-технічні принципи стандартизації та управління ризиками для інвазивних медичних виробів ректального та вагінального застосування  (спеціальність 163 Біомедична інженерія) (науковий керівник: д.б.н., проф. Галкін О.Ю.).