Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Курсова робота з прикладної біохімії та біоматеріалів

Назва навчальної дисципліни

Курсова робота з прикладної біохімії та біоматеріалів

Викладач та посилання на профіль на сайті кафедри

Голембіовська Олена Ігорівна

https://bi.fbmi.kpi.ua/uk/holembiovska-ua/

 

Контактні дані викладача

golembiki@yahoo.fr, 067-234-22-48, Telegram channel: Курсова робота з прикладної біохімії та біоматеріалів

Короткий опис дисципліни

Виконання курсової роботи поглибить знання принципів, умов застосовності і обмежень у використанні методів якісного, кількісного і структурного аналізу біологічно значущих хімічних сполук в біологічних пробах та використання методів інструментального аналізу для вирішення задач аналітичної біохімії

Форми і технології навчання

Матеріали  та завдання до курсової роботи розміщуються на Платформі дистанційного навчання “Сікорський”, де й відбувається поточний контроль.

В Телеграм створено групу, де студенти можуть отримати додаткову консультацію.

Посилання: https://web.telegram.org/#/im?p=c1274461249_17225958596909796652

Інформація про он-лайн заняття розміщується та оновлюється у т.ч. на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Графік он-лайн консультацій: Пн-Пт, з 10.00-16.00

Посилання на Силабус та інші навчально-методичні документи

Всі навчально-методичні матеріали розміщено у Платформі дистанційного навчання “Сікорський” https://do.ipo.kpi.ua/

Посилання: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2740

Силабус додатково розміщено на сайті кафедри https://bi.fbmi.kpi.ua/

Конференції на платформі Zoom: ідентифікатор – 306 315 6649, код доступа – ixy6V0