Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Геращенко Олег Аркадійович. Засновник української школи теплометрії

Вечір пам’яті з нагоди 80-річчя великого вченого в галузі теплофізичного приладобудування, засновника української школи теплометрії Олега Аркадійовича Геращенка відбувся 27 вересня в Будинку вчених. Його організували Інститут технічної фізики НАН України та Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ”.

Народився Олег Аркадійович 12 серпня 1925 р. в Ташкентській області. У 1939 р. сім’я переїхала до Києва. Спочатку навчався в морехідному училищі й річковому технікумі. У 1945-му вступив до КПІ на 2-й курс теплотехнічного факультету. Відмінно навчався, брав активну участь у громадському житті інституту: був старостою групи, виконував обов’язки вченого секретаря і редактора СНТТ КПІ та позаштатного лектора Жовтневого райкому комсомолу, працював у науково-технічних гуртках. У 1949 р. молодий спеціаліст О.Геращенко отримав направлення на Одеський суднобудівний і судноремонтний завод.

У 1951 р. Олег Аркадійович повертається до Києва, працює науковим співробітником, а згодом – завідувачем відділу теплометрії Інституту технічної теплофізики, у 1972-1988 – директором інституту. З 1988 по 1992 рр. в Інституті проблем енергозбереження НАН України керує відділом теплометрії.

У 1955 р. захистив кандидатську, а в 1969 р. – докторську дисертації, з 1973 р. затверджений у званні професора, в 1976 р. його обирають чл.-кор. АН УРСР. Його життя було віддане науці. Про важливість і актуальність виконаних ним робіт свідчить перелік понад 400 публікацій. Ним підготовлено більше 30 кандидатів і 5 докторів наук. Наукові праці вченого до сьогодні є теоретичною і практичною базою теплофізичного приладобудування. Основний результат діяльності О.А. Геращенка – створення української школи з теплометрії та теплофізичного приладобудування.

Учений мав різнобічні захоплення: майстрував, займався спортом, любив літературу. У 1969 р. йому присвоєно звання майстра спорту СРСР з парусного спорту. Усі справи завжди доводив до кінця.

Маючи далекоглядні й великі плани на майбутнє, на превеликий жаль, Олег Аркадійович рано пішов із
життя. Тривала робота з ліквідації наслідків аварії на 4-му блоці Чорнобильської АЕС дала свої наслідки.

Відкрив ювілейний вечір пам’яті директор ІТТФ НАН України, академік НАН України А.А.Долінський.

Теплими спогадами про вченого і колегу поділилися: академік НАН України Ю.П.Корчевий, д.т.н. В.Г.Федоров, професор КНУХТ. Виступили учні і послідовники – д.т.н. Т.Г.Грищенко та к.т.н. Л.В.Декуша (ІТТФ НАН України).

Про значення О.А.Геращенка в розвитку метрології теплових вимірювань поінформував у листі В.Я.Черепанов, директор НДІ метрології Росії (м.Новоросійськ). Було зачитано спогади д.т.н. Б.І.Стадника про зустрічі
з ученим. Про роботу О.А.Геращенка з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розповів д.т.н. С.С.Огородник з Академії житлово-комунального господарства.

Зі словами вдячності до організаторів вечора звернулась донька Олега Аркадійовича (прапраправнучка В.Н.Каразіна) – Л.О.Дешко. З любов’ю і теплотою розповів про свого батька Ігор Олегович Геращенко. Для нього він був і залишається людиною Відродження.