Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 03.10.2005

На початку засідання Вченої ради, що відбулося 3 жовтня, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський від імені присутніх з ювілейними днями народження тепло привітав професорів О.А.Крупу та М.І.Бобиря.

Порядок денний було розпочато розглядом програми розвитку центральної частини території університету. У вступному слові ректор університету схвально оцінив вже здійснені масштабні роботи з реконструкції паркової зони, за постійну підтримку й допомогу на всіх етапах виконання цих робіт висловив подяку депутату Київської міської ради, випускнику КПІ Д.Й.Андрієвському, присутньому на засіданні і запрошеному до президії, обґрунтував необхідність комплексного вирішення питань розвитку центральної частини території університету.

Для доповіді про програму реконструкції центральної частини НТУУ “КПІ” було запрошено Д.Й.Андрієвського. У його виступі було зазначено, що дана програма входить до плану соціально-економічного розвитку міста, дістає відповідне фінансування і розрахована на виконання в період 2005-2008 років. При реконструкції паркової зони вже освоєно 5 млн. грн. Надалі доповідач детально охарактеризував напрямки виконання даної програми, які включають реконструкцію території між першим та четвертим корпусами, перетворення вул. Політехнічної на пішохідну зону, завершення проектування міні-спорткомплексу в районі бібліотеки, для побудови якого передбачено 4,5 млн грн. Між бібліотекою та 4-им корпусом планується створити “спортивний сквер” та передбачається благоустрій “студентського скверу” на розі вулиць Борщагівської та Янгеля, насамкінець, облаштуванню підлягатимуть спортивні майданчики студмістечка.

У доповіді Д.Й.Андрієвського було наголошено, що виконання такої програми зумовлено життєвими потребами діяльності НТУУ “КПІ”, необхідністю відповідати власному статусу; здійснення заходів, що передбачаються, сприятиме гармонізації кампусу університету відповідно до світових стандартів.

У співдоповіді проректора М.В.Печеника було означено важливість виконання програми розвитку території центральної частини університету та здійснюваної реконструкції парку, позитивно оцінено діяльність усіх причетних до цієї справи.

В обговоренні даного питання взяли участь студенти – голови студентських рад гуртожитків, професор О.А.Крупа, декан факультету лінгвістики Ю.І.Височинський. М.З.Згуровський звернувся до студентів із закликом до співпраці, наголосив на необхідності дбайливого ставлення до майна.

Було схвалено програму розвитку центральної частини університету та висловлено подяку депутату Київради Д.Й.Андрієвському за його значний внесок у розвиток університету.

Наступним питанням порядку денного була доповідь першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка, присвячена впровадженню в університеті системи моніторингу якості освіти. Це питання напередодні, на засіданні адміністративної ради було також заслухано і обговорено за виступом Ю.І.Якименка.

Доповідач прокоментував наказ
1-127 від 26.09.05 р. “Про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в університеті”, що передбачає впровадити систему постійно діючого, щосеместрового ректорського контролю якості підготовки фахівців за всіма спеціальностями факультетів (інститутів) університету. Окрім виконання студентами контрольних завдань, що включатимуть питання фундаментальної та інженерної підготовки, питання спеціальних дисциплін, якість підготовки випускників буде оцінена роботодавцями на підприємствах. Найкращі результати моніторингу якості підготовки фахівців стануть підставою для преміювання викладачів.

При обговоренні даного питання у виступі ректора університету М.З.Згуровського йшлося про необхідність створення для студентів умов для творчої роботи, використання викладачами інформаційних технологій при організації навчального процесу на сучасному рівні. Пропонований моніторинг знань, за висловом М.З.Згуровського, є початковим етапом на шляху до виконання головного завдання – забезпечення високої якості підготовки фахівців.

При вирішенні конкурсних справ Вченою радою НТУУ “КПІ” відкритим голосуванням були затверджені рішення розширеного складу вчених рад факультетів прикладної математики та інженерно-фізичного про обрання деканів зазначених факультетів. Деканом ФПМ затверджено д.т.н. Івана Андрійовича Дичку, деканом ІФФ – д.т.н. Петра Івановича Лободу. При цьому ректор університету за успішну багаторічну працю висловив глибоку подяку попередньому декану ФПМ професору О.А.Молчанову та із сумом про передчасний ухід із життя нагадав присутнім про успішну багатогранну діяльність попереднього декана ІФФ професора О.М.Бяліка.

Наприкінці засідання Вченої ради з інформацією про організацію в університеті роботи річних вечірніх курсів підвищення кваліфікації “Менеджмент міжнародної діяльності вищого навчального закладу” виступив проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) С.І.Сидоренко. Керівникам навчальних підрозділів було запропоновано проаналізувати їх потреби у фахівцях з менеджменту міжнародної діяльності і, в разі зацікавленості, направити на курси осіб за рекомендацією керівника підрозділу.

На засіданні адміністративної ради за доповіддю директора Конструкторського бюро інформаційних систем доц. А.Й.Савицького було заслухано та обговорено питання про стан розробки єдиного інформаційного середовища університету і впровадження контролю за використанням ліцензійного програмного забезпечення. Даний напрям роботи було оцінено позитивно.

У частині “Різне” порядку денного засідання адміністративної ради було заслухано та прийнято до відома доповідь керуючого справами А.І.Бабенка щодо вдосконалення системи
документообігу в університеті та посилення контролю за трудовою дисципліною. Було також заслухано інформацію Ю.І.Якименка про доповнення до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ “КПІ”, та, за виступом М.З.Згуровського, підтримано пропозицію створити асоціацію випускників-меценатів НТУУ “КПІ”.