Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Для вдосконалення організації наукової діяльності

6 жовтня відбулося чергове засідання президії Ради проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України.

У засіданні взяли участь члени президії Ради, запрошені – відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України А.М.Гуржій, В.О.Свіженко, Ю.П.Карлаш, І.В.Сандига.

Нараду відкрив перший заступник міністра освіти і науки А.М.Гуржій. У своєму виступі Андрій Миколайович поінформував про створення Розпорядженням Президента України №1183/2005-рп від 3 жовтня 2005 року робочої групи з розроблення концепції розвитку наукової сфери, до складу якої ввійшов голова Ради проректорів – чл.-кор. НАН України, проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ” М.Ю.Ільченко. Він запропонував членам президії Ради опрацювати низку реальних показників, які б характеризували стан наукової діяльності ВНЗ країни. “Суспільство повинно побачити, на що здатна університетська наука” – підсумував перший заступник міністра.

Президією Ради проректорів було розглянуто проект “Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації”. Положення регламентує наукову і науково-технічну діяльність наукових організацій та структурних підрозділів, що входять до складу ВНЗ, її спрямованість та забезпечення, визначає основних суб’єктів цієї діяльності та умови оплати їх праці, управління діяльністю, організацію, планування і фінансування науково-дослідних робіт, матеріально-технічну базу, міжнародне наукове і науково-технічне співробітництво.

На жаль, за останні 15 років в Україні такого Положення не існувало і до сьогодні не розроблялося. Після ретельного обговорення було прийнято рішення доопрацювати протягом місяця запропонований проект Положення, взявши до уваги внесені пропозиції членів президії, зокрема щодо інноваційної діяльності, і передати його до МОН України.

Другим важливим документом, який було розглянуто на нараді президією Ради проректорів, є проект “Положення про проведення конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних розробок, що виконуються за рахунок видатків із загального фонду державного бюджету на засадах державного замовлення”. Положення попередньо доопрацьовувалось робочою групою президії Ради і на нараді було викладено основні внесені зміни. Положення прийнято і затверджено на нараді та передано до МОН України для подальшої реєстрації в Мінюсті України.

У заключній промові голова Ради проректорів М.Ю.Ільченко звернувся до членів президії Ради проректорів упродовж місяця надати пропозиції щодо ролі і місця науки в університетах у загальному змісті Концепції розвитку наукової сфери в Україні, поінформував про поточну діяльність Ради за півріччя, зокрема щодо створення на базі НТУУ “КПІ” Технополісу “Київська політехніка”.