Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Візит делегації Познанської політехніки

15 квітня КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочався візит делегації представників Познанського університету технологій на чолі з його ректором професором Томашем Лодиговським.

Програмою перебування польських освітян і науковців у Києві передбачено проведення кількох спільних з КПІ заходів, кожен з яких є для обох університетів дуже важливим.

Першим з них став круглий стіл «КПІ ім. Ігоря Сікорського – Познанська політехніка: нові горизонти співпраці», участь у якому взяли з боку Познанського університету технологій проректор з безперервної освіти Теофіл Єсіоновскі, декан факультету транспортної інженерії Францішек Томашевскі, декан факультету електроніки та телекомунікацій Кшиштоф Весоловскі, заступник директора інституту будівельних конструкцій Войчех Сумелька, заступник директора інституту будівельних конструкцій Адам Глема та інші, з боку КПІ – перший проректор академік НАН України Юрій Якименко, проректор з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко, проректор з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, директор Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського член-кореспондент НАН України Микола Бобир, декан факультету менеджменту та маркетингу Олег Гавриш, заступник проректора з міжнародних зв’язків Сергій Шукаєв та інші. І, звісно, ректори обох університетів – професор Томаш Лодиговський та академік НАН України Михайло Згуровський. Крім того, учасниками засідання були директор ТОВ «Прогрестех Україна» Андрій Фіалковський та голова Ради ТОВ «Tucana Engineering Warsaw» Мирослав Крекота.

Завершився круглий стіл підписанням чотирьохсторонної угоди між КПІ ім. Ігоря Сікорського, Познанським університетом технологій, ТОВ «Tucana Engineering Warsaw» та ТОВ «Прогрестех-Україна». Від імені КПІ її підписав ректор академік НАН України Михайло Згуровський, від імені Познанської політехніки – її ректор професор Томаш Лодиговський, від імені компанії «Tucana Engineering Warsaw» – її директор Мирослав Крекота, від імені компанії «Прогрестех-Україна» – її директор Андрій Фіалковський.

Як записано в угоді, перші два її учасники – університети – виступають як організації, що володіють виключними компетенціями у сфері підготовки фахівців в Україні та Польщі для авіа- та автобудівних підприємств. Ці компетенції дозволяють задовольняти потреби авіа- та автобудівної промисловості обох країн. Двоє інших – компанії, які працюють в галузі авіабудування – як організації, що володіють виключними компетенціями у сфері інжинірингу в авіа- та автобудуванні й наданні послуг технічного консультування в цих сферах. Тож співпраця всіх підписантів забезпечить синергетичний ефект на користь інжинірингу авіа- та автобудівної галузі в Україні та Польщі.

Основними завданнями співпраці учасники підписання визначили: вирішення актуальних завдань у сфері спільної підготовки фахівців для авіаційної та автопромисловості на основі взаємоузгоджених навчальних планів; спільне формування індивідуальних завдань на цільову підготовку персоналу для компаній, які підписали угоду; виконання в рамках науково-дослідних робіт студентів курсового і дипломного проектування, магістерських робіт, кандидатських дисертацій, розробок за конкретними завданнями відділів і служб компаній; спільне використання доступних інформаційних, організаційних та інших ресурсів у межах угоди; обмін інформаційними матеріалами, здійснення разом підбору кандидатур студентів відповідних курсів і спеціальностей для їх подальшої цільової підготовки та розподілу на конкретні робочі місця на підприємствах компаній-підписантів; забезпечення проведення виробничої практики студентам обох університетів на підприємствах компаній-партнерів за узгодженими спеціальностями; створення умов для виконання студентами курсових робіт і дипломних проектів, магістерських робіт, кандидатських дисертацій на виробничій базі партнерів та інше. А крім того, ще й надання університетами виробничим компаніям науково-технічної підтримки у вирішенні виробничих завдань, здійснення кадрового супроводження на підприємствах науково-технічних розробок; надання технічних консультаційних послуг співробітниками компаній-партнерів з окремих напрямів науки, техніки, економіки, організації та управління виробництвом; співпраця для подальшого розвитку інноваційних екосистем університетів з метою створення і виведення на ринки України, Польщі та інших країн світу передових стартапів у сфері авіа- та автобудування та інше.

Після круглого столу відбулося урочисте засідання Вченої ради університету, на якому ректору Познанського університету технологій професору Томашу Лодиговському було вручено відзнаки Почесного доктора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Томаша Лодиговського представив аудиторії ректор КПІ Михайло Згуровський. Він закінчив Познанську політехніку в 1974 році, а в 2012 її очолив. Основною сферою його наукових інтересів є обчислювальна механіка конструкцій. Томаш Лодиговський є автором багатьох наукових робіт у цій галузі, членом Комітету механіки Польської академії наук та Центральноєвропейської асоціації обчислювальної механіки, співзасновником Польського товариства комп’ютерних методів у механіці. Крім того, він є керівником Ради користувачів Познанського Центру суперкомп’ютерних обчислень і заступником Голови Конференції ректорів технічних університетів Польщі. Кавалер Срібного Хреста Заслуги (2001 рік) та Лицарського Хреста Ордена Відродження Польщі (2013 рік).

Упродовж багатьох років ректор Лодиговський прикладає багато зусиль для розвитку співробітництва очолюваного ним університету з КПІ ім. Ігоря Сікорського. За його участю започатковано спільну програму подвійних дипломів з механічної інженерії, проводяться спільні семінари і конференції, розпочато обмін студентами, працює проект мобільності європейської програми ERASMUS+, розпочато співпрацю бібліотек і редакцій наукових журналів, зроблено перші спільні кроки в організації спільних досліджень у сфері космічних технологій, біомедичної інженерії та інших напрямах. Отож, зважаючи на визначні наукової заслуги Томаша Лодиговського та його величезний особистий внесок у розвиток співпраці між двома університетами, Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського присвоїла йому звання «Почесний доктор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із врученням диплому, пам’ятного знаку та мантії.

Традиційну номінаційну лекцію після вручення відзнак новий Почесний доктор КПІ присвятив книгам і людям, які надихали його на наукову творчість і спонукали до напруженої роботи. Тему її він сформулював, як «Importance of partners in scientific achievements». Показово, що першим у своєму переліку він назвав праці колишнього декана механічного відділення КПІ Степана Тимошенка – видатного механіка, фахівця з опору матеріалів і теорії пружності, пам’ятник якому встановлено перед історичним корпусом №1 Київської політехніки. Він також розповів про напрями своєї наукової роботи й основні здобутки.

Але на цьому урочистості не завершилися. Ще одним їхнім яскравим епізодом стало вручення дипломів професійних магістрів першим випускникам Механіко-машинобудівного інституту та, водночас, Познанської політехніки, які навчалися за програмою подвійного диплома за напрямом «Машинобудування». Ними стали Леонід Яшкін, Михайло Євтушенко та Богдан Титаренко. Нагадаємо, угоду про започаткування цієї програми ректори обох університетів підписали восени 2017 року, а на початку 2018 на початку 2018-го наші студенти розпочали включене навчання в польському виші за узгодженою програмою.

Після вручення дипломів ректори підписали ще один документ – додаток до угоди щодо програм подвійного диплому «Іnter-institutional learning agreement on double master’s degree programme».

А насамкінець проректор з міжнародної співпраці Познанської політехніки Теофіл Єсіоновскі розповів про свій університет та нові горизонти співпраці між ПУТ і КПІ. Його розповідь розпочалася з демонстрації відеофільму про Познанський університет технологій, який є нині одним із провідних і найпопулярніших серед польських абітурієнтів закладів вищої освіти. Утім не лише серед польських: за словами Теофіла Єсіоновскі, в ПУТ сьогодні навчаються студенти з 60 країн світу, в тому числі і з України.

«Співпраця з Познанською політехнікою допомагає Київському політехнічному інституту імені Ігоря Сікорського стати частиною європейського освітнього простору, а нашим студентам – фахівцями, які мають знання і компетенції європейських інженерів, – наголосив, завершуючи урочисте засідання Вченої ради, Михайло Згуровський. – І в цьому – величезна заслуга ректора Познанської політехніки Томаша Лодиговського, за що ми йому дуже вдячні».

Завершиться програма перебування делегації Познанського університету технологій в КПІ ім. Ігоря Сікорського завтра, 16 квітня, лекцією «Non-integer order calculus for modelling of mechanical processes», яку заступник директора інституту будівельних конструкцій ПУТ професор Войчех Сумелька прочитає для студентів Механіко-машинобудівного інституту, і лекцією «Quantative strategies in Poland», яку для студентів факультетів менеджменту та маркетингу, інформатики та обчислювальної техніки, прикладної математики, а також Інституту прикладного системного аналізу прочитає директор фінансової компанії професор Адам Лодиговський.

На фото: перші випускники Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського та, водночас, Познанської політехніки, Леонід Яшкін, Богдан Титаренко та Михайло Євтушенко, які навчалися за програмою подвійного диплома за напрямом «Машинобудування», з ректорами обох університетів.