Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Понад десять наукових проєктів КПІ отримають державне фінансування

Такими є результати двох конкурсів Національного фонду досліджень України. КПІ ім. Ігоря Сікорського представив 18 проєктів, 10 з яких рекомендували до фінансування. Ще у 3 проєктах наш університет виступав співвиконавцем, один із них отримає грантову підтримку.

У першому конкурсі – «Наука для безпеки людини та суспільства» – КПІ ім. Ігоря Сікорського подав 11 проєктів, 5 із них увінчались успіхом.

НФДУ підтримує:

– Розроблення концепції підготовки фахівців та підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту, Худецький І. Ю., ФБМІ;
– Інтелектуальні моделі та методи визначення індикаторів деградації земель на основі супутникових даних, Шелестов А. Ю., ФТІ;
– Платформа штучного інтелекту для дистанційного автоматизованого виявлення та діагностики захворювань людини, Стіренко С. Г., ФІОТ;
– Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних викликів і загроз за умов циклічного виникнення пандемій, методи й технології подолання їхніх наслідків, Згуровський М. З., СЦД, ХТФ, ІХФ, ММІ, ІПСА;
– Інструментарій планування підземної інфраструктури великих міст для забезпечення мінімізації екологічних і техногенних ризиків урбаністичного простору на основі системної методології, Панкратова Н. Д., ІПСА.

Ще 5 проєктів КПІ ім. Ігоря Сікорського вийшли у лідери другого конкурсу – «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених».

Грантове фінансування отримають:

– Розробка нового класу металокерамічних композитів із порошків надтвердої армованої кераміки для екстремальних умов експлуатації, Лобода П. І., ІМЗ;
– Синтез низьковартісних керамічних мембран контрольованого дизайну для мобільних MF/UF/NF систем, Донцова Т. А., ХТФ;
– Розвиток теплофізичних та конструктивно-технологічних основ підвищення ефективності охолодження приймально-передавальних модулів радіолокаційних станцій, Ніколаєнко Ю. Є., ТЕФ;
– Геопросторові моделі та інформаційні технології супутникового моніторингу проблем розумного міста, Шелестов А. Ю., ФТІ;
– Нові високопластичні надміцні сталі Fe-Mn-Al-C: вплив технологічних параметрів на формування їх структури та фізико-хімічні властивості, Шемет В. Ж., ІМЗ.

Національний фонд досліджень – нова структура, створена 2018 року, що покликана підтримувати українських учених. В її основу покладено досвід провідних наукових фондів світу. НФД надаватиме гранти дослідникам незалежно від відомчої належності установ. Конкурси відбуваються задля популяризації та розвитку природничих, технічних, біологічних і медичних наук, прикладних наукових досліджень. Усі подані на конкурси НФД проєкти проходитимуть незалежну експертизу із залученням іноземних експертів.