Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

COVID-19 та імунітет

У статті американських вчених David Stephens та M. McElrath проаналізовано наявну інформацію щодо гуморальної та клітинної імунної відповіді у людей, що інфікувалися SARS-CoV-2. Серед іншого обговорюється питання зниження рівня протективних антитіл у осіб, що перенесли COVID-19. 
Стаття “COVID-19 and the Path to Immunity” (Journal of the American Medical Association)