Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Акредитація магістерської ОПП

15 грудня 2021 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалено рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Вітаємо колектив кафедри, студентів та причетних осіб!

15 грудня 2021