Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Додаткові заходи щодо організації та проведення навчальних занять в умовах воєнного стану та відключень електроенергії

Враховуючи ситуацію, яка наразі відбувається в Україні з постійними перебоями електроживлення та інтернет зв’язку, проведено активне обговорення та напрацьовано зі студентськими організаціями і ухвалено Адміністративною радою університету наступні кроки додатково до Розпорядження №РП/225/2022 від 28.10.2022, яким передбачена можливість проведення занять в асинхронному режимі у разі неможливості відпрацювання у синхронному:
• Внести зміни до графіку навчального процесу в частині проведення семестрового контролю: відповідно до п.3.15 Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі дозволити для освітніх компонентів, для яких семестровий контроль передбачений у формі екзамену, виставлення підсумкової оцінки за екзамен шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову оцінку «автоматом» за 100-бальною шкалою (за умови допуску).
• Це дозволить продовжити терміни виконання всіх робіт для всіх курсів до 16 січня (внесення оцінок у відомості 16-20.01), для магістрів 1го курсу до 23січня (внесення оцінок у відомості 23-27.01).
• При цьому рекомендовано не змінювати РСО, кількість робіт та балів, а здійснити пропорційний перерахунок балів.
• Не може бути ЖОДНИХ штрафних балів за прострочені дедлайни.
• Якщо студент бажає отримати вищу оцінку, ніж за результатами пропорційного перерахунку (лише для екзамену) – виконується екзаменаційна контрольна робота, результат якої додається до стартового рейтингу.
• Встановити терміни ліквідації академічної заборгованості для всіх курсів 23-28.01.2023, для магістрів 1-го курсу 30.01-03.02.2023.
• Індивідуальний графік навчання (ІГН) надається не довше, ніж до початку нового семестру (до 03.02.2023).

🔸 Другий календарний контроль осіннього семестру 2022/23 буде проведено 05-17.12.2022, щоб студенти, викладачі і кафедри могли бачити повну картинку навчання і стан виконання індивідуальних навчальних планів.
• Кураторам доцільно обговорити зі студентами їх можливості участі в освітньому процесі.
• Кафедрам приймати рішення щодо допуску до ліквідації академічної заборгованості з урахуванням об’єктивних обставин та можливостей студентів щодо доступу до освітніх матеріалів, можливості участі в освітньому процесі.

📋 Пропонуємо вам уточнений календар графіку організації освітнього процесу 2022/2023 н.р з урахуванням побажань студентів.
📌 Розпорядження щодо організації освітнього процесу до кінця осіннього семестру та організаційні і методичні особливості проведення семестрового контролю (СК) та Розпорядження щодо термінів ліквідації академічної заборгованості буде погоджено на наступному тижні. Наразі триває обговорення з представниками адміністрації та студентами з факультетів/НН інститутів для врахування особливостей кожного підрозділу.

💭 ДНВР на фейсбук | телеграм. З питаннями сюди. Успіхів!

25/11/2022