Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Увага! ПОДОВЖЕНО терміни проведення другого календарного контролю осіннього семестру 2022/2023!

🔸 Зважаючи на несприятливу ситуацію в енергетичній сфері України, часті та тривалі вимикання електроенергії в різних регіонах, що ускладнили процес проведення навчальних занять в синхронному режимі та контрольних заходів з дисциплін, проведення та виставлення результатів другого календарного контролю (КК) осіннього семестру 2022/2023 подовженопо 20.12.2022.

📌 Нагадуємо, КК виставляється за результатами, отриманими під час поточного навчання: студенти отримують певні види завдань, виконують їх і отримують бали, які додаються до вже наявних, згідно з рейтинговою системоюоцінювання (РСО). Результати КК заносяться екзаменатором у модуль «Календарний контроль» Електронного кампусу.
📋 Що потрібно, щоб отримати позитивний результат по КК, чи можна виправити результати КК, що таке «НВ», «А», «НА» та відповіді на інші запитання читайте тут.

🦸#ДляВиклдачів:
• Кафедрам приймати рішення щодо допуску до ліквідації академічної заборгованості з урахуванням об’єктивних обставин та можливостей студентів щодо доступу до освітніх матеріалів, можливості участі в освітньому процесі.
• Просимо вас звернути особливу увагу на звернення студентів щодо фактів відсутності у них електроенергії в період написання контрольних робіт, проведення он-лайн захистів/здачі лабораторних робіт, та фіксувати дані звернення для їх врахування при підведенні підсумків календарного та семестрового контролів; вирішенні питань щодо допуску до ліквідації академічної заборгованості; наданні індивідуальних графіків навчання та академічних відпусток; вирішенні питання повторного вивчення дисциплін (освітніх компонентів) в повному обсязі або їх окремих складових.

🕓 Коли: другий КК 05 грудня − 20 грудня 2022
📍Де: згідно розкладу

💭 ДНВР на фейсбук | телеграм. З питаннями сюди. Успіхів!

16/12/2022