Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Освітній процес у весняному семестрі 2022/2023 н.р.

Відповідно до підготовленого Наказу «Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу у весняному семестрі 2022/2023 навчального року» освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорськогопродовжується у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчаннявідповідно до графіку організації освітнього процесу 2022/2023 н.р. та Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

📋 Наказ «Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу в весняному семестрі 2022/2023 навчального року» на погодженні. Більше інформації у статті.

02/02/2023