Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вебінар для наукових керівників аспірантів!

02 березня 2023 року о 14.30 в on line форматі.

Серед питань: вимоги щодо підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до навчального плану доктора філософії, вимоги щодо рівня публікацій за темою дисертації тощо.

Для участі у серії вебінарів науковим керівникам необхідно зареєструватись за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1tzDQKP0-KBrqTDrOsxQDaQHbEOX3KpIw8viowVPLIpM/edit

Корисні посилання:

1. Правила та процедура проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії унормовані відповідним наказом ректора https://rada.kpi.ua/node/41

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

3. Постанова КМУ №44 від 12 січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text

4. Постановою КМУ №1197 від 17 листопада 2021 року затверджено Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, та встановлено, що  атестація осіб, підготовка яких на здобуття  наукових ступенів кандидата наук, доктора наук розпочата до 01 вересня 2016 р., здійснюється спеціалізованими вченими радами, утвореними  відповідно вищезгаданого Порядку. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text

5. Наказ МОН України від 13.01.2022 року «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» https://ips.ligazakon.net/document/RE37364?an=8

28/02/2023