Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Вебінар для аспірантів 3 та 4 років підготовки

05 квітня 2023 року був проведений вебінар для аспірантів 3 та 4 років підготовки.

Під  час зустрічі обговорювались питання, що стосуються підготовки в аспірантурі, насамперед питань щодо завершення роботи над дисертацією, вимог до публікацій за темою дисертації та правила проходження процедури захисту здобувачів ступеня доктора філософії.

Матеріали зустрічі: відеозапис та презентація.

15/04/2023