Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Поновлення, переведення, переведення на бюджет


📌 
Якщо ви бажаєте поновитися до університету або перевестися до іншого закладу освіти – вам в обов’язковому порядку необхідно замовити академічну довідку! Переведення в межах університету між факультетами/НН інститутами не потребує її оформлення.

🔸 Академічнадовідка – це документ, що видається за особистою заявою особи у випадку відрахування з університету, участі в програмах академічної мобільності, необхідності підтвердження результатів навчання чи виконання освітньо-наукової складової освітньої програми (магістри, доктори філософії). Вона є двомовною та містить дані про вивчені дисципліни та їх обсяг, отримані оцінки, умови вступу тощо. Формується деканатом та виготовляється на бланку, сплачується до бухгалтерії підрозділу. Тривалість виготовлення до 10 календарних днів (може бути довшою в період відпусток).

🗂Інструкції, умови, документи, процедури та на що звернути увагу – читайте у наших статтях:
• ПОНОВЛЕННЯ.
• ПЕРЕВЕДЕННЯ (до КПІ ім. Ігоря Сікорського та між факультетами/інститутами).
• ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ загальне (текст положення з заявою).
• ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ для особливих категорій студентів

📋 Усі процедури переведення та поновлення здійснюються відповідно «Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського».

ДНВР на фейсбук | телеграм. З питаннями сюди. Успіхів!

14/07/2023