Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Успішний захист дисертації Щоткіної Наталії Володимирівни

Більш докладна інформація про дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Біоінженерні основи отримання ліофілізованого тканинномодифікованого біосумісного матриксу для використання у кардіохірургії» з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 163 – Біомедична інженерія  доступна за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1746

20/09/2023