Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Особливості організації освітнього процесу у весняному семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі

Відповідно до рішення Вченої ради університету від 15 січня 2024 року (протокол №1) та з метою забезпечення якісної фахової практичної підготовки здобувачів вищої освіти:
• до 26 січня 2024 року – здійснюється розподіл та закріплення за факультетами/НН інститутами наявних місць в укриттях; розробка карти поселення з урахуванням наявної кількості місць в укриттях;
• до 30 січня 2024 року – розробка та публікація графіка поселення.
• до 30 січня 2024 року – розміщення на офіційних інформаційних ресурсах підрозділів переліку освітніх компонент, за якими практична підготовка (окремі види занять, переддипломна та науково-дослідна практика) буде здійснюватися в очному режимі.
• до 31 січня 2024 року – декани факультетів/директори навчально-наукових інститутів спільно з завідувачами кафедр за необхідності коригують та узгоджують з навчальним відділом розклад занять з урахуванням наявної кількості місць в укриттях та рекомендацій Додатку.
• до 02 лютого 2024 року – завершення необхідних заходів щодо укомплектування укриттів необхідним майном, інвентарем, іншими засобами та матеріалами для забезпечення нормальних умов життєдіяльності; розробка рекомендованих маршрутів прямування до укриттів та забезпечення наявності покажчиків переміщення за цими маршрутами; доведення до відома учасників освітнього процесу алгоритму дій, рекомендованих маршрутів до укриттів під час сигналу «Повітряна тривога».
• до 03 лютого 2024 року – завідувачі кафедр здійснюють підготовчі заходи щодо здійснення очного режиму для окремих видів занять.
• з 05 лютого 2024 року – розпочинається освітній процес у змішаному режимі зі здійсненням в очному режимі практичної підготовки (окремих видів занять, переддипломної та науково-дослідної практики) за скоригованим узагальненим переліком освітніх компонент.

📋 Детально з текстом наказу можна ознайомитися у статті.

💭 У разі питань пишіть нам @DNVR_team_bot. Успіхів!

24/01/2024