Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Наукове та освітнє співробітництво

Колектив кафедри трансляційної медичної біоінженерії співпрацює із низкою вітчизняних та іноземних науково-дослідних інституцій та підприємств в рамках різних науково-дослідних та освітянських проєктів, до яких, зокрема, залучені студенти та аспіранти.

Партнер

Напрям співробітництва

Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України (Науково-дослідна лабораторія) 

Розробка біоімплантів для кардіохірургії

Практика з тканинної інженерії

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (Відділ молекулярної імунології) 

Розробка медичних виробів для діагностики in vitro

 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (Відділ біомолекулярної електроніки)

 

Практика з біомолекулярної електроніки

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України (Відділ клітинних та тканинних технологій) 

Проєкти з клітинної інженерії та клітинної терапії

Національний університет біоресурсів і природокористування України (Навчально-науково-виробничий Клінічний центр “Ветмедсервіс”) 

Проєкти з клітинної інженерії та клітинної терапії

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України (Лабораторія експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій) 

Дослідження противірусної активності рослинних та біотехнологічних препаратів

ТОВ «ХЕМА»  Розробка медичних виробів для діагностики in vitro

Практика з біофармацевтичної інженерії

ТОВ «ДІКСІ-ЦЕНТР»  Практика у сфері ІТ-рішень для біомедичної інженерії та медицини
ТОВ «ПРОФАРМА ПЛАНТ» Практика у сфері виробництва парафармецевтиків, регуляторних відносин та менеджменту якості у сфері виробництва продуктів для охорони здоров’я
Познанський технічний університет (Poznań University of Technology), Польща Проєкти з біомедичної інженерії
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (Відділ мікології)Дослідження у галузі мікології та біотехнології
ТОВ «Імпрув Медикел»Розробка методів біологічного оцінювання медичних виробів
ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» (Лабораторія токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні)Розробка in vitro методів оцінки токсичності косметичних інгредієнтів та пестицидів
ТОВ «Вітротест Біореагент»Розробка методів та засобів серологічної діагностики
Vitrotest Europe Sp. z O.O., Poland Розробка методів та засобів серологічної діагностики

Кафедра бере участь у реалізації міжнародного проекту – Міжнародного наукового журналу Innovative Biosystems and Bioengineering http://ibb.kpi.ua

Innovative Biosystems and Bioengineering – це міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує оригінальні й оглядові статті та короткі повідомлення з проблем прикладної біології, біомедицини, біотехнології, біоінженерії, біофізики, біоінформатики та хімії живого. Журнал передбачає системний підхід для об’єднання наукової думки фахівців різної спеціалізації, які працюють із науково-технічними розробками в галузі “life sciences”.