Навчальні дисципліни ОПП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Перший курс
1.1. Вища математика-1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз
1.2. Вища математика-2. Інтегральне числення функцій дійсної змінної
1.3. Фізика-1. Механіка та молекулярна фізика. Електрика та магнетизм
1.4. Інженерна та комп’ютерна графіка
1.5. Основи інформатики
1.6. Українська мова за професійним спрямуванням
1.7. Історія науки і техніки
1.8. Основи здорового способу життя
1.9. Іноземна мова-1. Практичний курс іноземної мови І
1.10. Вступ до фаху
1.11. Біохімія-1. Біоорганічна хімія
1.12. Біохімія-2. Біохімія
1.13. Анатомія та фізіологія людини-1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія
1.14. Анатомія та фізіологія людини-2. Основи анатомії та фізіології людини

Другий курс
2.1. Вища математика-3. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної.
2.2. Фізика-2. Оптика. Квантова фізика.
2.3. Іноземна мова-2. Практичний курс іноземної мови ІІ
2.4. Вступ до філософії
2.5. Екологічний менеджмент
2.6. Біофізика
2.7. Електротехніка та електронні прилади-1. Електротехніка та електроніка
2.8. Матервілознавство та конструкційні матеріали
2.9. Прикладна біохімія та біоматеріали-1. Аналітична біохімія та інструментальні методи аналізу
2.10. Прикладна біохімія та біоматеріали-2. Біоматеріали та біосумісність
2.11. Основи мікробіології та вірусології
2.12. Основи цитології та генетики
2.13. Основи біотехнології та біоінженерії-1. Теоретичні основи біотехнології

Третій курс
3.1. Іноземна мова професійного спрямування -1. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
3.2. Підприємницьке право
3.3. Електротехніка та електронні прилади-2. Аналогова схемотехніка
3.4. Цифрова схемотехніка
3.5. Цитологія, генетика та молекулярна біологія – 2. Молекулярна біологія та генетична інженерія
3.6. Основи біотехнології та біоінженерії-1. Теоретичні основи біотехнології
3.7. Основи біотехнології та біоінженерії-2. Процеси та апарати біохімічних виробництв
3.8. Інформаційні технолонії в біомедичній інженерії