Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчальні дисципліни ОПП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Нормативні освітні компоненти:

ЗО 1. Інтелектуальна власність та патентознавство    

ЗО 2. Сталий інноваційний розвиток

ЗО 3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування    

ЗО 4. Розробка стартап-проєктів

ПО 1. Клітинна, тканинна та біофармацевтична інженерія

ПО 2. Курсовий проєкт з клітинної, тканинної та біофармацевтичної інженерії

ПО 3. Належна інженерна практика у біомедичній інженерії, біофармації та медичній біотехнології

ПО 4. Курсовий проєкт з належної інженерної практики у біомедичній інженерії, біофармації та медичній біотехнології

ПО 5. Біомолекулярна електроніка

ПО 6. Інтелектуальні біотехнічні системи

ПО 7. Наукова робота за темою магістерської дисертації

ПО 8. Практика

ПО9. Робота над магістерською дисертацією

Навчально-методичні матеріали