Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчальні дисципліни ОПП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Нормативні освітні компоненти:

ЗО 1.1. Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності
ЗО 1.2. Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав

ЗО 2. Основи інженерії та технології сталого розвитку

ЗО 3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування    

ЗО 4. Розробка стартап-проєктів

ПО 1. Клітинна, тканинна та біофармацевтична інженерія

ПО 2. Курсовий проєкт з клітинної, тканинної та біофармацевтичної інженерії

ПО 3. Належна інженерна практика у біомедичній інженерії, біофармації та медичній біотехнології

ПО 4. Біобезпека, біозахист та біоетика

ПО 5. Біомолекулярна електроніка

ПО 6. Інтелектуальні біотехнічні системи

ПО 7. Наукова робота за темою магістерської дисертації

ПО 8. Штучні органи

ПО 9. Практика

ПО 10. Робота над магістерською дисертацією

Навчально-методичні матеріали