Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Дуальна освіта

Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25% до 60% загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Більш детальна інформація щодо дуальної форми освіти:

На кафедрі трансляційної медичної біоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського можливо реалізувати дуальну форму здобуття вищої освіти на базі таких установ (для здобувачів, що навчаються за спеціальностями 091 Біологія та 163 Біомедична інженерія), на основі відповідних договорів про співпрацю: