Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Дубова Галина Євгеніївна

Докторант, кандидат технічних наук, доцент.

Є фахівцем в галузі оздоровчого харчування, харчової хімії та біотехнології. Закінчила Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Технологія консервування». Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.13 «Технологія консервованих продуктів».

2012-18 рр. – доцент кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства та кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Полтавського університету економіки і торгівлі.

2018-19 рр. – завідуюча кафедрою технології молока і м’яса Сумського національного аграрного університету.

2020-22 рр. – доцент кафедри харчових технологій Полтавського державного аграрного університету.

2012 р. – нагороджена Почесною грамотою Полтавської обласної ради. 2016 р. – підвищення кваліфікації з оздоровчого харчування у лікарні Флориди та на факультеті готельного і ресторанного бізнесу «Розен», що входить до складу Університету Центральної Флориди (США). У 2011-19 рр. – член спеціалізованої вченої ради Член Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

Тема докторської дисертації: «Біотехнологічні основи використання попередників аромату харчової сировини» (науковий консультант – д.б.н., с.н.с. Поєдинок Н.Л.).

Автор двох монографій, 9 патентів на корисну модель, 1 патенту на винахід, близько 50 статей у фахових та закордонних виданнях.

Профілі на ресурсах:  Scopus, WoS, ORCID