Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Рада роботодавців Факультету біомедичної інженерії

Рада роботодавців Факультету біомедичної інженерії утворена як дорадчий орган управління та має на меті консолідацію представників роботодавців галузі охорони здоров’я та суміжних галузей задля вироблення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу за освітніми програмами «Прикладна біологія», «Інформаційні технології у біології та медицині», «Комп’ютерні науки», «Медична інженерія», «Біомедична інженерія», «Регенеративна та біофармацевтична інженерія», «Фізична терапія».

До складу ради входять керівники та співробітники наукових установ, закладів охорони здоров’я, проектних організацій, органів із оцінки відповідності, підприємств та компаній, які спеціалізуються на інжинірингу в охороні здоров’я, інформаційних та біомедичних технологіях.

Голова ради – к.т.н. Юрій Горшунов, генеральний директор ТОВ «Діксі-Центр», м. Київ.

Секретар ради – к.б.н. Олена Беспалова, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Контакти: ec-fbme@lll.kpi.ua

Розпорядження про утворення ради