Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Філіпов Роман Юрійович
Інженер кафедри трансляційної медичної біоінженерії

Філіпов Р.Ю. здобув дві вищі освіти у стінах Київської Політехніки – технічну та філологічну. В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює з 2013 року. На кафедрі забезпечує організаційно-технічну та методичну підтримку навчального процесу, займається перекладом та редагуванням англомовних наукових та навчально-методичних матеріалів. Виконує функції літературного редактора міжнародного наукового журналу “Innovative Biosystems and Bioengineering”.

E-mail: filipov-fbmilll.kpi.ua