Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Галкін Олександр Юрійович
Декан факультету біомедичної інженерії
доктор біологічних наук, професор
Галкін О.Ю. є фахівцем з медичної біотехнології та біоінженерії, а також фармації. Проводить дослідження у галузі молекулярної імунології, біотехнології, біохімії, займається розробкою технологій препаратів біологічного походження.
Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова біотехнологія». Трудовий шлях розпочав в лабораторії моноклональних антитіл кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2005 р. працює у КПІ ім. Ігоря Сікорського, пройшовши шлях від асистента до професора кафедри промислової біотехнології. При утворенні кафедри трансляційної медичної біоінженерії призначений першим її керівником.
Кандидатська дисертація «Біотехнологія одержання та використання моноклональних антитіл до IgM людини» (науковий керівник – д.б.н., проф. Дуган О.М.) захищена у 2010 році.
Докторська дисертація «Біотехнологія та біоаналітична стандартизація засобів імуноферментної діагностики» (науковий консультант – д.м.н., проф., академік НАН України та НАМН України Широбоков В.П.) захищена у 2016 році.
В рамках наукових та науково-технічних проектів співпрацює із науково-дослідними установами та підприємствами, зокрема з Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Інститутом генетичної та регенеративної медицини НАМН України, ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», ТОВ «ХЕМА» тощо.
Заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з біологічних наук.
Член секції «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» Наукової ради МОН України.
Заступник голови секції «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань» Науково-технічної ради МОН України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію.
Член галузевої експертної ради «Біологія» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Експерт із акредитації освітних програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (за спеціальністю 163 Біомедична інженерія). 
Головний редактор міжнародного наукового журналу “Innovative Biosystems and Bioengineering” (Scopus), а також член редколегій трьох наукових журналів – “Biotechnologia Acta”, «Біомедична інженерія та технологія» та «Фітотерапія».
Заступник голови спеціалізованої вченої рад із захисту докторських дисертацій при КПІ ім. Ігоря Сікорського із спеціальності 03.00.20 – біотехнологія (біологічні та технічні науки).
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за 2020 рік за цикл робіт «Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики». (Указ Президента України №595/2020 від 29.12.2020р.)
Кількість наукових та навчально-методичних праць: близько 180, з них: патентів – 27, статей – близько 100, монографій – 2.
Антикорупційне навчання: «Основи антикорупції для всіх і кожного»
Профілі на ресурсах: Orcid, Scopus, WoSGoogle Scholar, Intellect
E-mail: a.galkinlll.kpi.ua