Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Луценко Тетяна Миколаївна
Доцент, кандидат технічних наук.
Є фахівцем з медичної біотехнології, біомедичної інженерії та фармації. Закінчила кафедру біотехнології мікробного синтезу Національного університету харчових технологій, спеціальність «Промислова біотехнологія». З 2006 р. По 2015 р. працювала на фармацевтичному підприємстві ПрАТ «Біофарма», пройшовши шлях від лаборанта цеху інтерферону до начальника цеху м’яких лікарських форм. У 2015-19 рр. працювала в ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» на посаді біотехнолога групи науково-технічних розробок. Закінчила аспірантуру при КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кандидатська дисертація «Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація» (науковий керівник – д.б.н., проф. Галкін О.Ю.) захищена у 2018 році. Напрямки наукової діяльності та інтересів: дослідження в галузі молекулярної біології, біотехнології, біохімії, розробка технологій препаратів біологічного походження.
У співавторстві має 14 публікацій в вітчизняних та зарубіжних журналах.
Профілі на ресурсах: OrcidScopusGoogle Scholar, Intellect
E-mail: lutsenko.tetianalll.kpi.ua