Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчальні дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія
(ОНП «Прикладна біологія»)

Дисципліна (освітній компонент)

Кількість кредитів ЄКТС

Посилання на силабус 

Нормативні дисципліни

Філософські засади наукової діяльност

–    Кредитний модуль №1 – Науковий світогляд та етична культура науковця

–    Кредитний модуль №2 – Філософська гносеологія та епістемологія

6,0

 

Силабус КМ №1

Силабус КМ №2

Науково-управлінські засади екологічної експертизи

4,0

 Силабус

Проблемні питання біохімії, молекулярної біології, цитології та біоінженерії

8,0

Силабус 

Іноземна мова для наукової діяльності

–   Кредитний модуль №1 – Іноземна мова для наукових досліджень

–   Кредитний модуль №2 – Іноземна мова наукової комунікації

6,0

 

Силабус КМ №1

Силабус КМ №2

Організація науково-інноваційної діяльності

4,0

Силабус

Педагогічна практика

2,0

Силабус 

Вибіркові дисципліни

Проблеми розробки та випробування біофармацевтичних препаратів

5,0

Силабус

Методи та технології регенеративної медицини

5,0

Силабус

Проблеми біомолекулярної інженерії

5,0

Силабус

Проблемні питання фармацевтичної біотехнології

5,0

Силабус

 

Інноваційні готові форми біопрепаратів

5,0

Силабус