Практика

Під час навчання для студентів спеціалізації «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» передбачено низку практик, які мають наступні формати.

Науково-дослідний формат. Студенти мають змогу оволодіти навичками роботи із біологічними об’єктами на базі наукових та/або науково-виробничих лабораторій. Такі практики передбачають освоєння методів роботи із мікроорганізмами, клітинами людини та тварин в умовах in vitro, генетичним матеріалом тощо. Такий підхід дозволяє закріпити знання із фундаментальних дисциплін – біохімії, фізіології, молекулярної біології, генетики, мікробіології, імунології тощо. Якщо такого роду практика проходить у науково-дослідних або випробувальних лабораторіях фармацевтичних підприємств студенти можуть зробити перший крок до оволодіння сучасними методами досліджень та роботи із передовим устаткуванням.

Виробничо-технологічний формат передбачає «занурення» студента у виробничі, бізнесові процеси фірм, підприємств біофармацевтичного та біомедичного профілю. Така практика може проходити або у цехах чи технологічних відділах фармацевтичних підприємств, або у виробничих лабораторіях медичних центрів, або у медичних сертифікаційних центрах, або у конструкторсько-технологічних інститутах (компаніях).

Біомедичні технології є надзвичайно різноманітними й кожен студент може вибрати місце проходження практики, яке більш імпонує його професійному світогляду.

Приклади баз практик можна знайти тут.