Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Практика

Під час навчання для студентів спеціалізації «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» передбачено низку практик, які мають наступні формати.

Науково-дослідний формат. Студенти мають змогу оволодіти навичками роботи із біологічними об’єктами на базі наукових та/або науково-виробничих лабораторій. Такі практики передбачають освоєння методів роботи із мікроорганізмами, клітинами людини та тварин в умовах in vitro, генетичним матеріалом тощо. Такий підхід дозволяє закріпити знання із фундаментальних дисциплін – біохімії, фізіології, молекулярної біології, генетики, мікробіології, імунології тощо. Якщо такого роду практика проходить у науково-дослідних або випробувальних лабораторіях фармацевтичних підприємств студенти можуть зробити перший крок до оволодіння сучасними методами досліджень та роботи із передовим устаткуванням.

Виробничо-технологічний формат передбачає «занурення» студента у виробничі, бізнесові процеси фірм, підприємств біофармацевтичного та біомедичного профілю. Така практика може проходити або у цехах чи технологічних відділах фармацевтичних підприємств, або у виробничих лабораторіях медичних центрів, або у медичних сертифікаційних центрах, або у конструкторсько-технологічних інститутах (компаніях).

Біомедичні технології є надзвичайно різноманітними й кожен студент може вибрати місце проходження практики, яке більш імпонує його професійному світогляду.

Приклади баз практик можна знайти тут.