Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

IV Всеукраїнська наукова конференція з історії техніки

20-21 жовтня 2005 року в нашому університеті пройшла IV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії техніки»,організаторами якої виступили НТУУ «КПІ», НТУ “ХПІ”, Дніпропетровський національний університет, ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК , Центр дослідження науково – технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України , АІН України, Асоціація працівників музеїв технічного профілю , Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ».

Конференція зібрала близько 70 учасників з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Полтави, Луцька, Маріуполя, Житомира. Працювало три секції: «Видатні інженери та наукові школи», «Розвиток технічних ідей і підготовка кадрів», «Історія галузей та підприємств».

Конференції з історії техніки, що постійно проводяться в нашому університеті, – найбільш представницькі в Україні. З кожним роком розширюється географія учасників, збільшується кількість доповідей. Можна говорити, що наукові зібрання в КПІ стимулюють розвиток такого розділу науки, як історія техніки. Тож НТУУ “КПІ” як провідний технічний університет України є осередком вивчення історії техніки.