Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Cпеціалізована вчена рада

Починаючи з 2012 року у КПІ ім. Ігоря Сікорського функціонує спеціалізована вчена рада із спеціальності 03.00.20 – біотехнологія (біологічні та технічні науки).

Вчені КПІ ім. Ігоря Сікорського, які сформували ядро ради, є керівниками наукових напрямів з промислової, екологічної та медичної біотехнології, біоенергетики та біоінформатики.

У період з 2012 р. по 2024 р. у спеціалізований вченій раді було захищено 41 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук.

Дисертаційні роботи, що захищені у спеціалізованій вченій раді Д 28.002.26 при КПІ ім. Ігоря Сікорського (2012-24 рр.)

ЗдобувачМісце виконання роботиНазва роботиКерівник (консультант)
Карпенко Олександр ЯрославовичНаціональний університет «Львівська політехніка»Розробка біотехнології комплексного очищення ґрунтів, забруднених нафтою та хлорорганічними речовинами (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.х.н., проф. Новіков В.П.
Пристай Мар’яна ВолодимирівнаНаціональний університет «Львівська політехніка»Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів Gordonia i Rhodococcus (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.х.н., проф. Новіков В.П.
Горшунов Юрій ВолодимировичКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологія спиртового зброджування глюкозо-фруктозних сиропів (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.б.н., проф. Дуган О.М.
Голуб Наталія БорисівнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоНауково-технологічні основи конверсії відновлюваної біоенергетичної сировини в біоводень, біометан та біодизель» (на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук)Д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
Дем’яненко Ірина ВолодимирівнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоТехнологія виявлення і локалізації біогенних магнітних наночастинок та передумови їх утворення (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., проф. Горобець С.В.
Вічко Олена ІванівнаНаціональний університет «Львівська політехніка»Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної добавки на основі природної асоціації «тибетський грибок» (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.х.н., проф. Новіков В.П.
Галкін Олександр ЮрійовичКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологія та біоаналітична стандартизація засобів імуноферментної діагностики (на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)Д.м.н., проф., академік НАН України та НАМН України Широбоков В.П.
Сирватка Василь ЯрославовичІнститут біології тварин НААН УкраїниБіотехнологічні аспекти використання функціоналізованих наночастинок срібла у репродуктивних технологіях та аналітичній біохімії (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.б.н., проф. Розгоні І.І.
Самаруха Ірина АнатоліївнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
Горбатюк Ірина РоманівнаІнститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН УкраїниОптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Тriticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)К.б.н. Моргун Б.В.
Тодосійчук Тетяна СергіївнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоПоліваріантна біотехнологія препаратів-антисептиків на основі мікробних бактеріолізинів (на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук)
Карпенко Ілони ВасилівниВідділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН УкраїниБіотехнологія рамноліпідних поверхнево-активних продуктів штаму Pseudomonas sp. PS-17 та застосування для олійних рослин (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)К.х.н., с.н.с. Мідяна Г.Г.
Левтун Ігор ІгоровичКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологія культивування мікроводоростей Chlorella vulgaris з підвищеним вмістом ліпідів (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., с.н.с., доц. Голуб Н.Б.
Чиж Юлія МиколаївнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнології на основі магнітомічення мікроорганізмів (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., проф. Горобець С.В.
Ковальов Олексій ВікторовичКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологія вилучення іонів важких металів та інших домішок сухим магнітоміченим біосорбентом на основі Saccharomyces cerevisiae (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., проф. Горобець С.В.
Рижкова Таїсія МиколаївнаХарківська державна зооветеринарна академіяРозробка наукових основ ефективного використання козиного молока у біотехнологіях ферментованих білкових продуктів (на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук)Д.т.н. Кігель Н.Ф.
Козловець Олександр АнатолійовичКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологія одержання біогазу при коферментації посліду птахів (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., с.н.с., доц. Голуб Н.Б.
Федотов Олег ВалерійовичДонецький національний університет імені Василя Стуса, Донецький національний медичний університетБіотехнологічні засади регулювання і використання прооксидантно-антиоксидантної активності базидієвих грибів (на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)Д.б.н., с.н.с. Бісько Н.А.
Луценко Тетяна МиколаївнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.б.н., доц. Галкін О.Ю.
Карпенко Юрій ВолодимировичКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологія магнітомічення дріжджів Saccharomyces cerevisiae як біосорбенту катіонів важких металів (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., проф. Горобець С.В.
Поліщук Валентина ЮріївнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоРозробка технології виробництва рибофлавіну і ефірної олії, що продукуються Eremothecium аshbyi Guill. (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.б.н., проф. Дуган О.М.
Похилько Світлана ЮріївнаКПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН УкраїниТехнологічні аспекти біофортифікації м’якої пшениці геном Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)К.б.н. Моргун Б.В.
Наумчук Юлія АнатоліївнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологічні основи лактатдегідрогеназної системи для тестування гліопротекторів астроцитів зорового нерву (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.м.н., проф. Максименко В.Б.
Єльчіщева Юлія ВолодимирівнаХарківський національний університет імені В.Н. КаразінаРозробка способів культивування каротиноносних дріжджів Rhodosporidium diobovatum IMB Y-5023 (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.б.н., проф. Божков А.І.
Покиньброда Тетяна ЯрославівнаВідділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН УкраїниБіотехнологія поверхнево-активних продуктів бактерій роду Рseudomonas, їх властивості та застосування (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., с.н.с. Карпенко О.В.
Даниленко Світлана ГригорівнаІнститут продовольчих ресурсів НААН УкраїниНаукове обґрунтування розробки біотехнології інноваційних препаратів для поліпшення споживчих якостей м’ясних продуктів (на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук)Д.т.н. Кігель Н.Ф.
Штапенко Оксана ВсеволодівнаІнститут біології тварин НААН УкраїниБіотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин (на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)Д.б.н., с.н.с. Матвієнко Н.М.
Худолєєва Лідія ВікторівнаКПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН УкраїниБіотехнологічні аспекти вирощування короткоротаційних плантацій Populus та Salix в Україні (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.б.н., проф. Дуган О.М.
Худий Олексій ІгоровичЧернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаБіотехнологічні засади збереження та відтворення рибних ресурсів водойм Карпатського регіону (на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)Д.б.н., проф. Марченко М.М.
Потапова Мар’яна ВолодимирівнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоТехнологія одержання біогазу при утилізації післяспиртової зернової барди (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., с.н.с., доц. Голуб Н.Б.
Науменко Оксана ВасилівнаІнститут продовольчих ресурсів НААН УкраїниБіотехнологічні підходи збереження активності заквашувальної мікробіоти для виробництва молочної продукції (на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук)Д.т.н. Кігель Н.Ф.
Кравченко Олександр ВалерійовичКПІ ім. Ігоря Сікорського, ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»Біотехнологічні засади підвищення енергоресурсоефективності та екологічної безпеки процесів на об’єктах комунальної інфраструктури (на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук)Д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
Зубченко Людмила СергіївнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоБіотехнологічне отримання водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним катодом (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
Корецька Наталія ІгорівнаВідділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН УкраїниБіотехнологія поверхнево-активних продуктів штаму Rhodococcus erythropolis Au-1, властивості та застосування (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., проф. Карпенко О.В.
Драпой Дарина ІгорівнаКПІ ім. Ігоря СікорськогоОдержання водню з целюлозовмісної сировини (на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук)Д.т.н., с.н.с., доц. Голуб Н.Б.
Азіз Заід АліХарківський національний університет імені В. Н. КаразінаВплив передпосівної обробки насіння на мікробіоту ризосфери та екскреторну активність проросткі (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.б.н., проф. Божков А.І.
Прилуцький Максим ПетровичНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для експресної діагностики раку грудної залози людини в умовах in vitro (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.б.н., проф. Стародуб М.Ф.
Мазуренко Вікторія РадіонівнаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка; ТОВ «Центр Ветеринарної Діагностики»Комплексна біотехнологічна діагностика контагіозного маститу корів (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.б.н., проф. Колибо Д.В.
Декіна Світлана СергіївнаФізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН УкраїниБіотехнологія мукоадгезивних лізоцим-полімерних систем медичного призначення (на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)Д.б.н., проф. Романовська І.І.
Сокол Анатолій АнатолійовичКПІ ім. Ігоря Сікорського; ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»Біотехнологічні основи отримання біоімпланту для використання у кардіохірургії (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук)Д.б.н., проф. Галкін О.Ю.
Русин Ірина БогданівнаНаціональний університет «Львівська Політехніка»Біотехнологічні основи отримання електрики у рослинно-мікробних біосистемах (на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук)Д.т.н., проф. Дячок В.В.