Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Навчальні дисципліни ОПП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія» спеціальності 163 Біомедична інженерія для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022/2023 н.р.)

ЗО 1.1 Вища математика. Частина 1. Аналітична геометрія. Математичний аналіз
ЗО 1.2 Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення функцій дійсної змінної
ЗО 1.3 Вища математика. Частина 3. Ряди. Елементи теорії функцій комплексної змінної
ЗО 2.1 Фізика. Частина 1. Механіка та молекулярна фізика. Електрика та магнетизм
ЗО 2.2 Фізика. Частина 2. Оптика. Квантова фізика
ЗО 3 Інженерна та комп’ютерна графіка
ЗО 4 Основи інформатики
ЗО 5 Українська мова за професійним спрямуванням
ЗО 6 Історія науки і техніки
ЗО 7 Основи здорового способу життя
ЗО 8.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1
ЗО 8.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2
ЗО 9 Економіка і організація виробництва
ЗО 10 Охорона праці та цивільний захист
ЗО 11.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
ЗО 11.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
ЗО 12 Екологічний менеджмент
ЗО 13 Вступ до філософії
ЗО 14 Підприємницьке право
ПО 1 Вступ до фаху
ПО 2.1 Біохімія. Частина 1. Біоорганічна хімія
ПО 2.2 Біохімія. Частина 2. Біохімія
ПО 3 Біофізика
ПО 4.1 Анатомія та фізіологія людини. Частина 1. Основи біомедичних знань. Медична термінологія
ПО 4.2 Анатомія та фізіологія людини. Частина 2. Основи анатомії та фізіології людини
ПО 5 Електротехніка
ПО 6 Матеріалознавство та конструкційні матеріали
ПО 7 Аналогова та цифрова схемотехніка
ПО 8 Автоматизація біотехнічних систем
ПО 9 Біомедичні прилади, апарати і комплекси
ПО 10 Переддипломна практика
ПО 11 Дипломне проєктування
ПО 12.1 Прикладна біохімія та біоматеріали. Частина 1. Аналітична біохімія та інструментальні методи аналізу
ПО 12.2 Прикладна біохімія та біоматеріали. Частина 2. Біоматеріали та біосумісність
ПО 13 Основи цитології та генетики
ПО 14.1 Біотехнологія та біоінженерія. Частина 1. Основи біотехнології
ПО 14.2 Біотехнологія та біоінженерія. Частина 2. Процеси та апарати у біоінженерії
ПО 15 Основи стандартизації та промислової інженерії
ПО 16 Основи стандартизації та промислової інженерії. Курсовий проєкт
ПО 17 Основи мікробіології і вірусології
ПО 18 Інформаційні технології та мікропроцесорна техніка у біомедичній інженерії
ПО 19 Прикладна біохімія та біоматеріали. Курсова робота
ПО 20 Основи трансляційної медицини, регенеративної та біофармацевтичної інженерії