Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Каталог та порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки (бакалавр) 2023

Презентація Каталогу та порядку обрання вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки (бакалавр) 2023

Каталог та порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки (магістр) 2022

Презентація Каталогу та порядку обрання вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки (магістр) 2021

Каталог та порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки (доктор філософії з біології) 2022

Презентація Каталогу та порядку обрання вибіркових навчальних дисциплін професійної підготовки (доктор філософії з біології) 2022

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок реалізації студентами факультету біомедичної інженерії права на вільний вибір навчальних дисциплін